Danske Årsarter 2016 - Kronologisk

Klaus Aagaard Schak Laursen


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2016
147 2016-12-11 Vandrefalk (Falco peregrinus) Fynsværket
146 2016-11-09 Silkehale (Bombycilla garrulus) Granhaven, Munkebo
145 2016-10-22 Fjeldvåge (Buteo lagopus) Magrethekog
144 2016-10-21 Knortegås (Branta bernicla) Rømø dæmningen
143 2016-10-19 Vindrossel (Turdus iliacus) Rømø
142 2016-10-19 Misteldrossel (Turdus viscivorus) Rømø
141 2016-10-10 Lille Gråsisken (Acanthis cabaret) Granhaven 31
140 2016-10-09 Strandhjejle (Pluvialis squatarola) Østerøsø nyborg
139 2016-10-02 Sangdrossel (Turdus philomelos) Nedermarken, bjeringbro
138 2016-09-03 Sølvhejre (Ardea alba) Gulstav mose
137 2016-09-03 Fiskeørn (Pandion haliaetus) Gulstav mose
136 2016-09-03 Islandsk Ryle (Calidris canutus) Keldsnor
135 2016-09-03 Dværgryle (Calidris minuta) Tryggelev nor
134 2016-09-03 Rovterne (Hydroprogne caspia) Tryggelev nor
133 2016-08-20 Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) Fynshoved
132 2016-08-18 Havørn (Haliaeetus albicilla) Sybergland, kerteminde
131 2016-08-11 Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) Sybergland, kerteminde
130 2016-07-31 * Sort Stork (Ciconia nigra) reservatet, gyldensten enge
129 2016-07-30 Svaleklire (Tringa ochropus) Urup dam
128 2016-07-30 Sumpmejse (Poecile palustris) Urup dam
127 2016-07-28 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Firtalstrand
126 2016-07-28 Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) Firtalstrand
125 2016-07-28 Almindelig Ryle (Calidris alpina) Firtalstrand
124 2016-07-28 Mudderklire (Actitis hypoleucos) Firtalstrand
123 2016-07-28 Brushane (Calidris pugnax) Firtalstrand
122 2016-07-28 * Damklire (Tringa stagnatilis) Firtalstrand
121 2016-07-28 Tinksmed (Tringa glareola) Firtalstrand
120 2016-07-28 Sortklire (Tringa erythropus) Firtalstrand
119 2016-07-28 Hvidklire (Tringa nebularia) Firtalstrand
118 2016-07-28 Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Firtalstrand
117 2016-07-28 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Firtalstrand
116 2016-07-28 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) Firtalstrand
115 2016-07-22 Splitterne (Thalasseus sandvicensis) Bregnør fiskeleje
114 2016-07-21 Dværgterne (Sternula albifrons) Bregnør fiskeleje
113 2016-06-28 Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) Sybergland, kerteminde
112 2016-06-28 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) Sybergland, kerteminde
111 2016-06-20 Sule (Morus bassanus) Gudhjem
110 2016-06-08 Canadagås (Branta canadensis) Granhaven 31
109 2016-06-03 Mursejler (Apus apus) Kerteminde
108 2016-05-27 Sildemåge (Larus fuscus) Fyns hovedvej/Toften
107 2016-05-20 Tejst (Cepphus grylle) Midskov/Fjordhytten v. -havet
106 2016-05-16 * Sort Ibis (Plegadis falcinellus) Sneum digesø
105 2016-05-16 Agerhøne (Perdix perdix) Nr farup enge
104 2016-05-16 Havterne (Sterna paradisaea) Nr. Farup klæggrav
103 2016-05-16 Digesvale (Riparia riparia) Nr. Farup klæggrav
102 2016-05-16 Engpiber (Anthus pratensis) Sneum digesø
101 2016-05-16 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Nr farup enge
100 2016-05-16 Bynkefugl (Saxicola rubetra) Nr farup enge
99 2016-05-16 Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Sneum digesø
98 2016-05-16 Tornsanger (Curruca communis) Nr farup enge
97 2016-05-16 Bomlærke (Emberiza calandra) Nr farup enge
96 2016-05-15 Rørhøg (Circus aeruginosus) Mesinge
95 2016-05-14 Gøg (Cuculus canorus) Valdemar slot
94 2016-05-12 Bysvale (Delichon urbicum) Kerteminde
93 2016-05-12 Gærdesanger (Curruca curruca) Kerteminde
92 2016-05-05 Klyde (Recurvirostra avosetta) Måle strand
91 2016-05-01 Landsvale (Hirundo rustica) Sanderumgård
90 2016-05-01 Tornirisk (Linaria cannabina) Munkebo
89 2016-04-29 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Granhaven 31
88 2016-04-24 Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Måle strand
87 2016-04-14 Munk (Sylvia atricapilla) Granhaven, Munkebo
86 2016-04-06 Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Granhaven
85 2016-04-03 Ravn (Corvus corax) Kongens kær, Vejle
84 2016-04-03 Skægmejse (Panurus biarmicus) Bispeenge, Odense
83 2016-04-02 Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) Børkop vandmølle
82 2016-04-02 Blåhals (Luscinia svecica) Bispeenge, Odense
81 2016-04-02 Lille Præstekrave (Charadrius dubius) Bispeenge, Odense
80 2016-04-01 Gransanger (Phylloscopus collybita) Granhaven, Munkebo
79 2016-03-31 Halemejse (Aegithalos caudatus) Granhaven 31
78 2016-03-26 Spætmejse (Sitta europaea) Nørresø, Fyn
77 2016-03-20 Spurvehøg (Accipiter nisus) Madekildeengen, Bjerringbro
76 2016-03-20 Isfugl (Alcedo atthis) Kjællinghøl, v. Bjerringbro
75 2016-03-20 Skovskade (Garrulus glandarius) Kjællinghøl v. Bjerringbro
74 2016-03-20 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Kjællinghøl v. Bjerringbro
73 2016-03-20 Stær (Sturnus vulgaris) Madekildeengen 32 , Bjerringbro
72 2016-03-06 Grønsisken (Spinus spinus) Madekildeengen og Nedermarken Bjerringbro
71 2016-02-22 Krikand (Anas crecca) Bøjden nor
70 2016-02-22 Bjergand (Aythya marila) Bøjden nor
69 2016-02-22 Toppet Skallesluger (Mergus serrator) Bøjden nor
68 2016-02-22 Duehøg (Accipiter gentilis) Brændegårdssøen
67 2016-02-22 Fasan (Phasianus colchicus) Brændegårdssøen
66 2016-02-22 Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Granhaven, Munkebo
65 2016-02-19 Strandskade (Haematopus ostralegus) Kongsmark Rømø
64 2016-02-16 Pibeand (Mareca penelope) Gl. Hviding engsø
63 2016-02-16 Hjejle (Pluvialis apricaria) Gl. Hvidding engsø
62 2016-02-16 Spidsand (Anas acuta) Kongsmark rømø
61 2016-02-16 Knarand (Mareca strepera) Gl. Hviding engsø
60 2016-02-16 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Lakolk, rømø
59 2016-02-16 Sandløber (Calidris alba) Lakolk strand
58 2016-02-15 Stor Skallesluger (Mergus merganser) Vidåslusen
57 2016-02-15 Vibe (Vanellus vanellus) Magrethekog
56 2016-02-15 Rødben (Tringa totanus) Magrethekog
55 2016-02-15 Sanglærke (Alauda arvensis) Ballum
54 2016-02-15 Sortkrage (Corvus corone) Magretekog
53 2016-02-15 Sortmejse (Periparus ater) Rømø, hundepark
52 2016-02-15 Bjerglærke (Eremophila alpestris) mellem Højer sluse/Vidåslusen
51 2016-02-15 Lille Skallesluger (Mergellus albellus) Magrethekog
50 2016-02-14 Blisgås (Anser albifrons) Mark ved sønderstrand Rømø
49 2016-02-14 Storspove (Numenius arquata) Kongsmark Rømø
48 2016-02-13 Gravand (Tadorna tadorna) Kongsmark Rømø
47 2016-01-31 Gulspurv (Emberiza citrinella) Granhaven 31
46 2016-01-30 Topmejse (Lophophanes cristatus) Granhaven 31
45 2016-01-26 Sangsvane (Cygnus cygnus) Kerteminde
44 2016-01-22 Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Holckenhavn Nyborg
43 2016-01-22 Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Østerø sø nyborg
42 2016-01-22 Troldand (Aythya fuligula) Østerø sø nyborg
41 2016-01-22 Hvinand (Bucephala clangula) Østerø sø nyborg
40 2016-01-22 Skærpiber (Anthus petrosus) Knudshoved færgehavn
39 2016-01-17 Grågås (Anser anser) Gyldensteen enge
38 2016-01-17 Bramgås (Branta leucopsis) Gyldensteen enge
37 2016-01-17 Gråand (Anas platyrhynchos) Gyldensteen enge
36 2016-01-17 Taffeland (Aythya ferina) Gyldensteen enge
35 2016-01-17 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Gyldensteen enge
34 2016-01-17 Bjergirisk (Linaria flavirostris) Gyldensteen enge
33 2016-01-17 Stillits (Carduelis carduelis) Gyldensteen enge
32 2016-01-17 Fuglekonge (Regulus regulus) Gyldensteen enge
31 2016-01-17 Blishøne (Fulica atra) Gyldensteen enge
30 2016-01-17 Ederfugl (Somateria mollissima) Havet ud for Gyldensteen enge
29 2016-01-17 Snespurv (Plectrophenax nivalis) Gyldensteen enge v. Pumpehuset
28 2016-01-16 Fiskehejre (Ardea cinerea) På vej mod odense
27 2016-01-16 Knopsvane (Cygnus olor) Kertemindevej
26 2016-01-16 Musvåge (Buteo buteo) På vej mod odense
25 2016-01-16 Allike (Coloeus monedula) Kerteminde
24 2016-01-15 Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Toften munkebo
23 2016-01-15 Gråspurv (Passer domesticus) Toften munkebo
22 2016-01-14 Sjagger (Turdus pilaris) Granhaven 31
21 2016-01-14 Træløber (Certhia familiaris) Munkebo
20 2016-01-14 Grønirisk (Chloris chloris) Granhaven
19 2016-01-08 Råge (Corvus frugilegus) Kerteminde skole
18 2016-01-08 Sølvmåge (Larus argentatus) Kerteminde skole
17 2016-01-08 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Granhaven
16 2016-01-08 Bogfinke (Fringilla coelebs) Granhaven
15 2016-01-06 Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) Granhaven
14 2016-01-06 Ringdue (Columba palumbus) Granhaven
13 2016-01-05 Stor Flagspætte (Dendrocopos major) Granhaven
12 2016-01-05 Gråkrage (Corvus cornix) Granhaven
11 2016-01-05 Skovspurv (Passer montanus) Granhaven 31
10 2016-01-03 Musvit (Parus major) Granhaven
9 2016-01-02 Skarv (Phalacrocorax carbo) Bregnør havn (odense fjord)
8 2016-01-02 Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) Bregnør
7 2016-01-02 Svartbag (Larus marinus) Bregnør havn (odense fjord)
6 2016-01-02 Stormmåge (Larus canus) På vejen mod bregnør
5 2016-01-02 Husskade (Pica pica) På vejen mod bregnør
4 2016-01-01 Rødhals (Erithacus rubecula) Granhaven 31
3 2016-01-01 Solsort (Turdus merula) Granhaven 31
2 2016-01-01 Blåmejse (Cyanistes caeruleus) Granhaven 31
Annoncer