Danske Årsarter 2016 - Kronologisk

Agner Svenstrup


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2016
84 2016-12-03 Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) Kytterup Enge (Holstebro)
83 2016-11-20 Vandstær (Cinclus cinclus) Mejdal (Holstebro)
82 2016-10-18 Strandhjejle (Pluvialis squatarola) Helm Klit banke (Holstebro)
81 2016-10-18 Toppet Skallesluger (Mergus serrator) Helm Klit banke (Holstebro)
80 2016-10-18 Vindrossel (Turdus iliacus) Thorsminde (Holstebro)
79 2016-09-08 Stenvender (Arenaria interpres) Thorsminde (Holstebro)
78 2016-08-16 Musvåge (Buteo buteo) Krogshede (Lemvig)
77 2016-08-16 Dværgryle (Calidris minuta) Bøvling Fjord (Lemvig)
76 2016-08-16 Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) Bøvling Fjord (Lemvig)
75 2016-07-26 Fiskeørn (Pandion haliaetus) Kytterup Enge (Holstebro)
74 2016-07-26 Svaleklire (Tringa ochropus) Kytterup Enge (Holstebro)
73 2016-07-26 Mudderklire (Actitis hypoleucos) Kytterup Enge (Holstebro)
72 2016-07-26 Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) Kytterup Enge (Holstebro)
71 2016-07-14 Græshoppesanger (Locustella naevia) Gørding (Holstebro)
70 2016-07-14 Skestork (Platalea leucorodia) Gørding (Holstebro)
69 2016-06-11 Natravn (Caprimulgus europaeus) Fuglsang Bro (Herning)
68 2016-05-27 Dværgterne (Sternula albifrons) Bøvling Klit Havet (Lemvig)
67 2016-05-04 Sølvhejre (Ardea alba) Krogshede (Lemvig)
66 2016-05-04 Hvidklire (Tringa nebularia) Krogshede (Lemvig)
65 2016-05-04 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) Krogshede (Lemvig)
64 2016-05-04 Småspove (Numenius phaeopus) Krogshede (Lemvig)
63 2016-05-04 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Høvsøre, syd (Lemvig)
62 2016-05-04 Sortklire (Tringa erythropus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
61 2016-05-04 Mosehornugle (Asio flammeus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
60 2016-04-27 Skeand (Spatula clypeata) Skærum Mølle (Holstebro)
59 2016-04-27 Brushane (Calidris pugnax) Gørding (Holstebro)
58 2016-04-27 Grågås (Anser anser) Gørding (Holstebro)
57 2016-04-08 Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
56 2016-04-08 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
55 2016-04-01 Krikand (Anas crecca) Kyttrup (Holstebro)
54 2016-04-01 Knarand (Mareca strepera) Kyttrup (Holstebro)
53 2016-04-01 Rørhøg (Circus aeruginosus) Kyttrup (Holstebro)
52 2016-04-01 Bomlærke (Emberiza calandra) Kyttrup (Holstebro)
51 2016-04-01 Skægmejse (Panurus biarmicus) Kyttrup (Holstebro)
50 2016-04-01 Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) Skærum Mølle (Holstebro)
49 2016-04-01 Skarv (Phalacrocorax carbo) Gørding (Holstebro)
48 2016-04-01 Grønspætte (Picus viridis) Nees, øst for Nissum Fjord (Lemvig)
47 2016-04-01 Gransanger (Phylloscopus collybita) Nees, øst for Nissum Fjord (Lemvig)
46 2016-04-01 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
45 2016-04-01 Rødben (Tringa totanus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
44 2016-03-19 Fiskehejre (Ardea cinerea) Skærum Mølle (Holstebro)
43 2016-03-13 Klyde (Recurvirostra avosetta) Helm Klit banke (Holstebro)
42 2016-03-13 Storspove (Numenius arquata) Helm Klit banke (Holstebro)
41 2016-03-13 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) Helm Klit banke (Holstebro)
40 2016-03-13 Strandskade (Haematopus ostralegus) Helm Klit banke (Holstebro)
39 2016-02-27 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Kyttrup (Holstebro)
38 2016-02-27 Rørdrum (Botaurus stellaris) Kyttrup (Holstebro)
37 2016-02-27 Isfugl (Alcedo atthis) Kyttrup (Holstebro)
36 2016-02-27 Sjagger (Turdus pilaris) Gørding (Holstebro)
35 2016-02-26 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
34 2016-02-26 Fjeldvåge (Buteo lagopus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
33 2016-02-26 Stær (Sturnus vulgaris) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
32 2016-02-07 Pibesvane (Cygnus columbianus) Skærum Mølle (Holstebro)
31 2016-02-07 Knopsvane (Cygnus olor) Skærum Mølle (Holstebro)
30 2016-02-07 Spidsand (Anas acuta) Skærum Mølle (Holstebro)
29 2016-02-07 Troldand (Aythya fuligula) Skærum Mølle (Holstebro)
28 2016-02-07 Gråand (Anas platyrhynchos) Gørding (Holstebro)
27 2016-02-07 Vibe (Vanellus vanellus) Gørding (Holstebro)
26 2016-02-07 Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) Gørding (Holstebro)
25 2016-02-07 Bramgås (Branta leucopsis) Gørding (Holstebro)
24 2016-02-07 Gravand (Tadorna tadorna) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
23 2016-02-07 Snespurv (Plectrophenax nivalis) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
22 2016-02-07 Almindelig Ryle (Calidris alpina) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
21 2016-02-07 Islandsk Ryle (Calidris canutus) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
20 2016-02-07 Hjejle (Pluvialis apricaria) Bøvling Fjord og Klit (Lemvig)
19 2016-02-07 Rødstrubet Lom (Gavia stellata) Thorsminde (Holstebro)
18 2016-02-07 Sortand (Melanitta nigra) Thorsminde (Holstebro)
17 2016-02-07 Ederfugl (Somateria mollissima) Thorsminde (Holstebro)
16 2016-02-07 Knortegås (Branta bernicla) Fjandø (Holstebro)
15 2016-02-05 Sangsvane (Cygnus cygnus) Tvis Kloster (Holstebro)
14 2016-01-18 Bjergirisk (Linaria flavirostris) Indfjorden (Lemvig)
13 2016-01-18 Engpiber (Anthus pratensis) Indfjorden (Lemvig)
12 2016-01-18 Blisgås (Anser albifrons) Indfjorden (Lemvig)
11 2016-01-18 Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Indfjorden (Lemvig)
10 2016-01-18 Vandrikse (Rallus aquaticus) Indfjorden (Lemvig)
9 2016-01-18 Vandrefalk (Falco peregrinus) Høvsøre (Lemvig)
8 2016-01-12 Havørn (Haliaeetus albicilla) Kyttrup (Holstebro)
7 2016-01-06 Stor Skallesluger (Mergus merganser) Thorsminde Havn (Holstebro)
6 2016-01-06 Sandløber (Calidris alba) Thorsminde (Holstebro)
5 2016-01-06 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Fjandø (Holstebro)
4 2016-01-06 Lille Skallesluger (Mergellus albellus) Felsted Kog (Holstebro)
3 2016-01-06 Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Felsted Kog (Holstebro)
2 2016-01-06 Pibeand (Mareca penelope) Felsted Kog (Holstebro)
1 2016-01-06 Hvinand (Bucephala clangula) Felsted Kog (Holstebro)
Annoncer