Danske Årsarter 2016 - Kronologisk

Laurids Erik Andreassen


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2016
160 2016-12-20 Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Albæk Fælled (Ringkøbing-Skjern)
159 2016-10-29 Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) Vest Stadil Fjord (Ringkøbing-Skjern)
158 2016-10-08 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) Sneum Forland (Ovret) (Esbjerg)
157 2016-10-06 Lærkefalk (Falco subbuteo) Albæk bro til Gjaldbæk, enge ved (Ringkøbing-Skjern)
156 2016-09-16 Islandsk Ryle (Calidris canutus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
155 2016-09-16 Rødstrubet Lom (Gavia stellata) Hav og strand ved Bjerregård (Ringkøbing-Skjern)
154 2016-09-16 Klyde (Recurvirostra avosetta) Hav og strand ved Bjerregård (Ringkøbing-Skjern)
153 2016-09-16 Knortegås (Branta bernicla) Hav og strand ved Bjerregård (Ringkøbing-Skjern)
152 2016-09-16 Strandhjejle (Pluvialis squatarola) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
151 2016-09-05 Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) Albæk bro til Gjaldbæk, enge ved (Ringkøbing-Skjern)
150 2016-08-27 Hedehøg (Circus pygargus) Kalvholm (Ringkøbing-Skjern)
149 2016-08-26 Stenvender (Arenaria interpres) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
148 2016-08-02 Huldue (Columba oenas) Vest Stadil Fjord (Ringkøbing-Skjern)
147 2016-08-02 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) Bækbygård Strand (Ringkøbing-Skjern)
146 2016-08-02 Sule (Morus bassanus) Bækbygård Strand (Ringkøbing-Skjern)
145 2016-07-22 Fjordterne (Sterna hirundo) Vest Stadil Fjord (Ringkøbing-Skjern)
144 2016-07-22 Sandløber (Calidris alba) Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
143 2016-07-22 Sortand (Melanitta nigra) Bækbygård Strand (Ringkøbing-Skjern)
142 2016-07-21 Svaleklire (Tringa ochropus) Skaven Strand (Ringkøbing-Skjern)
141 2016-07-09 Bynkefugl (Saxicola rubetra) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
140 2016-07-09 Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
139 2016-07-09 Skovpiber (Anthus trivialis) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
138 2016-05-25 Mursejler (Apus apus) Amholm (Ringkøbing-Skjern)
137 2016-05-25 Dværgryle (Calidris minuta) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
136 2016-05-25 Bysvale (Delichon urbicum) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
135 2016-05-25 Temmincksryle (Calidris temminckii) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
134 2016-05-24 Digesvale (Riparia riparia) Finderup (Ringkøbing-Skjern)
133 2016-05-24 Lille Præstekrave (Charadrius dubius) Finderup (Ringkøbing-Skjern)
132 2016-05-24 Mudderklire (Actitis hypoleucos) Finderup (Ringkøbing-Skjern)
131 2016-05-14 Tinksmed (Tringa glareola) Damsø Enge (Ringkøbing-Skjern)
130 2016-05-14 Tornsanger (Curruca communis) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
129 2016-05-14 Småspove (Numenius phaeopus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
128 2016-05-10 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
127 2016-05-07 Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
126 2016-05-07 Svartbag (Larus marinus) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
125 2016-05-07 Sortterne (Chlidonias niger) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
124 2016-05-07 Fiskeørn (Pandion haliaetus) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
123 2016-05-05 Munk (Sylvia atricapilla) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
122 2016-05-04 Silkehejre (Egretta garzetta) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
121 2016-05-02 Landsvale (Hirundo rustica) Ådum (Ringkøbing-Skjern)
120 2016-05-02 Pomeransfugl (Charadrius morinellus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
119 2016-05-01 Blåhals (Luscinia svecica) Holter (Ringkøbing-Skjern)
118 2016-05-01 Gøg (Cuculus canorus) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
117 2016-05-01 Gærdesanger (Curruca curruca) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
116 2016-05-01 Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
115 2016-05-01 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
114 2016-05-01 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
113 2016-04-27 Dværgfalk (Falco columbarius) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
112 2016-04-26 Atlingand (Spatula querquedula) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
111 2016-04-26 Mosehornugle (Asio flammeus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
110 2016-04-26 Knarand (Mareca strepera) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
109 2016-04-26 Rødben (Tringa totanus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
108 2016-04-26 Almindelig Ryle (Calidris alpina) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
107 2016-04-26 Rørhøg (Circus aeruginosus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
106 2016-04-26 Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
105 2016-04-26 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
104 2016-04-26 Hvidklire (Tringa nebularia) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
103 2016-04-26 Sortklire (Tringa erythropus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
102 2016-04-18 Sildemåge (Larus fuscus) Hedeby marker (Ringkøbing-Skjern)
101 2016-04-18 Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
100 2016-04-14 Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
99 2016-04-14 Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) Hestholm, Øster (Ringkøbing-Skjern)
98 2016-04-09 Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
97 2016-04-04 Gransanger (Phylloscopus collybita) Albæk bro til Gjaldbæk, enge ved (Ringkøbing-Skjern)
96 2016-03-28 Canadagås (Branta canadensis) Hedeby marker (Ringkøbing-Skjern)
95 2016-03-26 Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
94 2016-03-26 Misteldrossel (Turdus viscivorus) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
93 2016-03-26 Trane (Grus grus) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
92 2016-03-26 Ravn (Corvus corax) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
91 2016-03-26 Stor Flagspætte (Dendrocopos major) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
90 2016-03-26 Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
89 2016-03-24 Skovsneppe (Scolopax rusticola) Stauning (Ringkøbing-Skjern)
88 2016-03-23 Halemejse (Aegithalos caudatus) Albæk bro til Gjaldbæk, enge ved (Ringkøbing-Skjern)
87 2016-03-22 Fyrremejse (Poecile montanus) Albæk bro til Gjaldbæk, enge ved (Ringkøbing-Skjern)
86 2016-03-20 Tundrasædgås (Anser serrirostris) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
85 2016-03-20 Allike (Coloeus monedula) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
84 2016-03-12 Brushane (Calidris pugnax) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
83 2016-03-12 Skeand (Spatula clypeata) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
82 2016-03-12 Sanglærke (Alauda arvensis) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
81 2016-03-12 Tornirisk (Linaria cannabina) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
80 2016-03-12 Hjejle (Pluvialis apricaria) Holter (Ringkøbing-Skjern)
79 2016-03-10 Træløber (Certhia familiaris) Hald Sø ved Niels Bugges Kro (Viborg)
78 2016-03-10 Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) Hald Sø ved Niels Bugges Kro (Viborg)
77 2016-03-10 Fuglekonge (Regulus regulus) Dollerup Mølle (Viborg)
76 2016-03-05 * Jagtfalk (Falco rusticolus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
75 2016-03-01 Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) Damsø / Lundenæs marker (Ringkøbing-Skjern)
74 2016-02-28 Stær (Sturnus vulgaris) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
73 2016-02-28 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Vostrup (Ringkøbing-Skjern)
72 2016-02-28 Sølvhejre (Ardea alba) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
71 2016-02-28 Storspove (Numenius arquata) Høje Sande (Ringkøbing-Skjern)
70 2016-02-28 Vibe (Vanellus vanellus) Høje Sande (Ringkøbing-Skjern)
69 2016-02-28 Strandskade (Haematopus ostralegus) Høje Sande, vandområde (Ringkøbing-Skjern)
68 2016-02-28 Stor Tornskade (Lanius excubitor) Skjern Å Delta (Ringkøbing-Skjern)
67 2016-02-28 Skestork (Platalea leucorodia) Høje Sande (Ringkøbing-Skjern)
66 2016-02-27 Gravand (Tadorna tadorna) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
65 2016-02-27 Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
64 2016-02-18 Pibeand (Mareca penelope) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
63 2016-02-18 Troldand (Aythya fuligula) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
62 2016-02-16 Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) Velling Mærsk (Ringkøbing-Skjern)
61 2016-02-12 Gråspurv (Passer domesticus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
60 2016-02-04 Fasan (Phasianus colchicus) Venner Å og Ådal (Ringkøbing-Skjern)
59 2016-01-23 Engpiber (Anthus pratensis) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
58 2016-01-23 Bramgås (Branta leucopsis) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
57 2016-01-23 Sortkrage (Corvus corone) Holter (Ringkøbing-Skjern)
56 2016-01-23 Agerhøne (Perdix perdix) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
55 2016-01-21 Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) Ganer Å og Ådal (Ringkøbing-Skjern)
54 2016-01-21 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
53 2016-01-21 Vindrossel (Turdus iliacus) Holter (Ringkøbing-Skjern)
52 2016-01-17 Taffeland (Aythya ferina) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
51 2016-01-17 Lille Skallesluger (Mergellus albellus) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
50 2016-01-17 Blisgås (Anser albifrons) Bøel Enge og Marker (Ringkøbing-Skjern)
49 2016-01-17 Sangdrossel (Turdus philomelos) Bøel Enge og Marker (Ringkøbing-Skjern)
48 2016-01-17 Hvinand (Bucephala clangula) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
47 2016-01-17 Stor Skallesluger (Mergus merganser) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
46 2016-01-17 Pibesvane (Cygnus columbianus) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
45 2016-01-16 Havørn (Haliaeetus albicilla) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
44 2016-01-16 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Tarm Kær (Ringkøbing-Skjern)
43 2016-01-16 Vandrefalk (Falco peregrinus) Tarm Kær (Ringkøbing-Skjern)
42 2016-01-16 Gulspurv (Emberiza citrinella) Bøel Enge og Marker (Ringkøbing-Skjern)
41 2016-01-16 Musvåge (Buteo buteo) Bøel Enge og Marker (Ringkøbing-Skjern)
40 2016-01-16 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Bøel Enge og Marker (Ringkøbing-Skjern)
39 2016-01-16 Isfugl (Alcedo atthis) Klinkerne v Poldene (Ringkøbing-Skjern)
38 2016-01-16 Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Klinkerne v Poldene (Ringkøbing-Skjern)
37 2016-01-16 Sjagger (Turdus pilaris) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
36 2016-01-16 Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
35 2016-01-16 Sangsvane (Cygnus cygnus) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
34 2016-01-16 Knopsvane (Cygnus olor) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
33 2016-01-16 Skarv (Phalacrocorax carbo) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
32 2016-01-16 Fjeldvåge (Buteo lagopus) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
31 2016-01-16 Stormmåge (Larus canus) Lønborggård, marker ved (Ringkøbing-Skjern)
30 2016-01-16 Skovskade (Garrulus glandarius) Lønborggård, Parken (Ringkøbing-Skjern)
29 2016-01-16 Grønsisken (Spinus spinus) Lønborggård, Parken (Ringkøbing-Skjern)
28 2016-01-16 Spætmejse (Sitta europaea) Lønborggård, Parken (Ringkøbing-Skjern)
27 2016-01-16 Blishøne (Fulica atra) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
26 2016-01-16 Gråand (Anas platyrhynchos) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
25 2016-01-16 Krikand (Anas crecca) Præstholm (Ringkøbing-Skjern)
24 2016-01-15 Klippedue (Columba livia) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
23 2016-01-10 Gråkrage (Corvus cornix) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
22 2016-01-10 Bjerglærke (Eremophila alpestris) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
21 2016-01-10 Bomlærke (Emberiza calandra) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
20 2016-01-10 Fiskehejre (Ardea cinerea) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
19 2016-01-10 Grågås (Anser anser) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
18 2016-01-08 Husskade (Pica pica) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
17 2016-01-08 Sortmejse (Periparus ater) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
16 2016-01-08 Råge (Corvus frugilegus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
15 2016-01-08 Sølvmåge (Larus argentatus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
14 2016-01-06 Ringdue (Columba palumbus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
13 2016-01-04 Jernspurv (Prunella modularis) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
12 2016-01-04 Rødhals (Erithacus rubecula) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
11 2016-01-04 Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
10 2016-01-04 Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
9 2016-01-04 Grønirisk (Chloris chloris) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
8 2016-01-03 Sumpmejse (Poecile palustris) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
7 2016-01-03 Solsort (Turdus merula) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
6 2016-01-03 Musvit (Parus major) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
5 2016-01-03 Blåmejse (Cyanistes caeruleus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
4 2016-01-03 Bogfinke (Fringilla coelebs) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
3 2016-01-03 Skovspurv (Passer montanus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
2 2016-01-02 Spidsand (Anas acuta) Albæk Fælled (Ringkøbing-Skjern)
1 2016-01-02 Spurvehøg (Accipiter nisus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
Annoncer