Danske Årsarter 2016 - Kronologisk

Per Rasmussen


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2016
162 2016-11-08 Silkehale (Bombycilla garrulus) Ringe (Faaborg-Midtfyn)
161 2016-10-21 * Isabellastenpikker (Oenanthe isabellina) Gilleleje Havn (Gribskov)
160 2016-10-15 * Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella) Nordhavnstippen/Stubben (København)
159 2016-10-03 Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) Keldsnor (Langeland)
158 2016-09-11 Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) Emilielund (Ravnholt) (Nyborg)
157 2016-09-03 Spurvehøg (Accipiter nisus) Knudshoved Færgehavn (Nyborg)
156 2016-08-22 Strandhjejle (Pluvialis squatarola) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
155 2016-08-22 Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
154 2016-08-22 Splitterne (Thalasseus sandvicensis) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
153 2016-08-22 Almindelig Ryle (Calidris alpina) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
152 2016-08-22 Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
151 2016-08-22 Islandsk Ryle (Calidris canutus) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
150 2016-08-22 Dværgryle (Calidris minuta) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
149 2016-08-22 Mudderklire (Actitis hypoleucos) Østerø Sø (Knudshoved) (Nyborg)
148 2016-08-21 Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
147 2016-08-11 Hjejle (Pluvialis apricaria) Søllinge (Faaborg-Midtfyn)
146 2016-07-31 * Jomfrutrane (Grus virgo) Bøtø Enge (Guldborgsund)
145 2016-07-20 Græshoppesanger (Locustella naevia) Køllenbjerg Mose v/Heden (Faaborg-Midtfyn)
144 2016-07-09 Vandrikse (Rallus aquaticus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
143 2016-06-21 * Gåsegrib (Gyps fulvus) Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund)
142 2016-06-18 Storspove (Numenius arquata) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
141 2016-06-06 Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
140 2016-06-06 Gulbug (Hippolais icterina) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
139 2016-06-06 Lille Gråsisken (Acanthis cabaret) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
138 2016-06-01 Engsnarre (Crex crex) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
137 2016-05-20 Bomlærke (Emberiza calandra) Havndrup (Faaborg-Midtfyn)
136 2016-05-16 Hvepsevåge (Pernis apivorus) Lindkær v/Ravnholt (Nyborg)
135 2016-05-15 Havesanger (Sylvia borin) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
134 2016-05-12 Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Ravnholt (Midtfyn) (Nyborg)
133 2016-05-12 Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) Emilielund (Ravnholt) (Nyborg)
132 2016-05-11 Klyde (Recurvirostra avosetta) Nørreballe Nor (Langeland)
131 2016-05-11 Rørdrum (Botaurus stellaris) Nørreballe Nor (Langeland)
130 2016-05-11 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Nørreballe Nor (Langeland)
129 2016-05-11 Bramgås (Branta leucopsis) Nørreballe Nor (Langeland)
128 2016-05-11 Nattergal (Luscinia luscinia) Fredmosen (Langeland)
127 2016-05-11 Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Fredmosen (Langeland)
126 2016-05-11 Kærsanger (Acrocephalus palustris) Fredmosen (Langeland)
125 2016-05-11 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) Fredmosen (Langeland)
124 2016-05-11 Digesvale (Riparia riparia) Dovns Klint (Langeland)
123 2016-05-11 Mursejler (Apus apus) Dovns Klint (Langeland)
122 2016-05-11 Sort Glente (Milvus migrans) Dovns Klint (Langeland)
121 2016-05-11 Skægmejse (Panurus biarmicus) Fredmosen (Langeland)
120 2016-05-09 Huldue (Columba oenas) Tornehave (Faaborg-Midtfyn)
119 2016-05-08 Lærkefalk (Falco subbuteo) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
118 2016-05-08 Tornsanger (Curruca communis) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
117 2016-05-08 Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) Brobyværk (Faaborg-Midtfyn)
116 2016-05-08 Sortterne (Chlidonias niger) Grusgrave v/Birkum (Odense)
115 2016-05-08 Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
114 2016-05-07 Atlingand (Spatula querquedula) Silkeå vest for gl. jernbane (Faaborg-Midtfyn)
113 2016-05-07 Tinksmed (Tringa glareola) Silkeå vest for gl. jernbane (Faaborg-Midtfyn)
112 2016-05-07 Bynkefugl (Saxicola rubetra) Højrup v/Hillerslev (Faaborg-Midtfyn)
111 2016-05-07 Gøg (Cuculus canorus) Grusgrave vest for Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
110 2016-04-30 Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
109 2016-04-30 Skovpiber (Anthus trivialis) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
108 2016-04-28 Sortkrage (Corvus corone) Tolshave v/Søllinge (Faaborg-Midtfyn)
107 2016-04-21 * Alpesejler (Tachymarptis melba) Jættebrink, Møns Klint (Vordingborg)
106 2016-04-21 Gærdesanger (Curruca curruca) Jættebrink, Møns Klint (Vordingborg)
105 2016-04-21 Vandrefalk (Falco peregrinus) Jættebrink, Møns Klint (Vordingborg)
104 2016-04-16 Fjordterne (Sterna hirundo) Grusgrave v/Birkum (Odense)
103 2016-04-14 Sølvhejre (Ardea alba) Sandholt Gods m/enge og marker (Faaborg-Midtfyn)
102 2016-04-14 Bysvale (Delichon urbicum) Kalvehave v/Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
101 2016-04-14 Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Kalvehave v/Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
100 2016-04-14 Munk (Sylvia atricapilla) Kalvehave v/Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
99 2016-04-14 Hvinand (Bucephala clangula) Kalvehave v/Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
98 2016-04-14 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
97 2016-04-14 Mosehornugle (Asio flammeus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
96 2016-04-14 Lille Præstekrave (Charadrius dubius) Grusgrave v/Birkum (Odense)
95 2016-04-14 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Grusgrave v/Birkum (Odense)
94 2016-04-13 Svaleklire (Tringa ochropus) Søeng/Odense Å ved Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
93 2016-04-13 Engpiber (Anthus pratensis) Søeng/Odense Å ved Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
92 2016-04-13 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Søeng/Odense Å ved Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
91 2016-04-12 Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) Ringe (Faaborg-Midtfyn)
90 2016-04-06 Landsvale (Hirundo rustica) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
89 2016-04-04 Skovsneppe (Scolopax rusticola) Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
88 2016-04-04 Topmejse (Lophophanes cristatus) Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
87 2016-04-04 Rødben (Tringa totanus) Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (Faaborg-Midtfyn)
86 2016-04-04 Brushane (Calidris pugnax) Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (Faaborg-Midtfyn)
85 2016-04-04 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (Faaborg-Midtfyn)
84 2016-04-04 Skeand (Spatula clypeata) Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (Faaborg-Midtfyn)
83 2016-04-04 Gravand (Tadorna tadorna) Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (Faaborg-Midtfyn)
82 2016-04-03 Fiskeørn (Pandion haliaetus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
81 2016-03-31 Sildemåge (Larus fuscus) Ringe (Faaborg-Midtfyn)
80 2016-03-31 Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
79 2016-03-29 Rørhøg (Circus aeruginosus) Mose nord f/Bregnebjerg (Faaborg-Midtfyn)
78 2016-03-28 Duehøg (Accipiter gentilis) Lindkær v/Ravnholt (Nyborg)
77 2016-03-21 Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Højrup v/Hillerslev (Faaborg-Midtfyn)
76 2016-03-20 Træløber (Certhia familiaris) Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
75 2016-03-20 Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
74 2016-03-20 Gransanger (Phylloscopus collybita) Onsebakke (Faaborg-Midtfyn)
73 2016-03-17 Grønspætte (Picus viridis) Kalvehave v/Rolsted (Faaborg-Midtfyn)
72 2016-03-15 Stær (Sturnus vulgaris) Grusgrave v/Birkum (Odense)
71 2016-03-15 Strandskade (Haematopus ostralegus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
70 2016-03-10 * Kongeederfugl (Somateria spectabilis) Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (Svendborg)
69 2016-02-29 Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
68 2016-02-29 Vibe (Vanellus vanellus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
67 2016-02-26 Natugle (Strix aluco) Palleshave (Faaborg-Midtfyn)
66 2016-02-18 Trane (Grus grus) Lindkær v/Ravnholt (Nyborg)
65 2016-01-28 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Søllinge (Faaborg-Midtfyn)
64 2016-01-25 Stor Tornskade (Lanius excubitor) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
63 2016-01-24 Isfugl (Alcedo atthis) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
62 2016-01-21 Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Heden (Midtfyn) (Faaborg-Midtfyn)
61 2016-01-17 Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Grusgrave v/Birkum (Odense)
60 2016-01-17 Fjeldvåge (Buteo lagopus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
59 2016-01-17 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Grusgrave v/Birkum (Odense)
58 2016-01-17 Krikand (Anas crecca) Grusgrave v/Birkum (Odense)
57 2016-01-17 Knarand (Mareca strepera) Grusgrave v/Birkum (Odense)
56 2016-01-10 Blisgås (Anser albifrons) Vomme Sø (Kerteminde)
55 2016-01-10 Kernebider (Coccothraustes coccothraustes) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
54 2016-01-10 Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
53 2016-01-10 Grønirisk (Chloris chloris) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
52 2016-01-10 Skovspurv (Passer montanus) Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
51 2016-01-10 Halemejse (Aegithalos caudatus) Sønderskov v/Ferritslev (Nyborg)
50 2016-01-10 Spætmejse (Sitta europaea) Sønderskov v/Ferritslev (Nyborg)
49 2016-01-10 Vindrossel (Turdus iliacus) Sønderskov v/Ferritslev (Nyborg)
48 2016-01-09 Vandstær (Cinclus cinclus) Boltinge Mølle (Sallinge Å) (Faaborg-Midtfyn)
47 2016-01-09 Sangsvane (Cygnus cygnus) Skov SV for Vantinge (Faaborg-Midtfyn)
46 2016-01-09 Skovhornugle (Asio otus) Skov SV for Vantinge (Faaborg-Midtfyn)
45 2016-01-09 Havørn (Haliaeetus albicilla) Lindkær v/Ravnholt (Nyborg)
44 2016-01-05 Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
43 2016-01-05 Skarv (Phalacrocorax carbo) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
42 2016-01-05 Fiskehejre (Ardea cinerea) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
41 2016-01-05 Knopsvane (Cygnus olor) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
40 2016-01-05 Grågås (Anser anser) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
39 2016-01-05 Pibeand (Mareca penelope) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
38 2016-01-05 Gråand (Anas platyrhynchos) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
37 2016-01-05 Taffeland (Aythya ferina) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
36 2016-01-05 Troldand (Aythya fuligula) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
35 2016-01-05 Stor Skallesluger (Mergus merganser) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
34 2016-01-05 Fasan (Phasianus colchicus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
33 2016-01-05 Blishøne (Fulica atra) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
32 2016-01-05 Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
31 2016-01-05 Stormmåge (Larus canus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
30 2016-01-05 Svartbag (Larus marinus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
29 2016-01-05 Sølvmåge (Larus argentatus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
28 2016-01-05 Stor Flagspætte (Dendrocopos major) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
27 2016-01-05 Ringdue (Columba palumbus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
26 2016-01-05 Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
25 2016-01-05 Jernspurv (Prunella modularis) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
24 2016-01-05 Rødhals (Erithacus rubecula) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
23 2016-01-05 Solsort (Turdus merula) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
22 2016-01-05 Sjagger (Turdus pilaris) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
21 2016-01-05 Fuglekonge (Regulus regulus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
20 2016-01-05 Sumpmejse (Poecile palustris) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
19 2016-01-05 Blåmejse (Cyanistes caeruleus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
18 2016-01-05 Sortmejse (Periparus ater) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
17 2016-01-05 Musvit (Parus major) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
16 2016-01-05 Skovskade (Garrulus glandarius) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
15 2016-01-05 Husskade (Pica pica) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
14 2016-01-05 Råge (Corvus frugilegus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
13 2016-01-05 Gråkrage (Corvus cornix) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
12 2016-01-05 Gråspurv (Passer domesticus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
11 2016-01-05 Gulspurv (Emberiza citrinella) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
10 2016-01-05 Bogfinke (Fringilla coelebs) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
9 2016-01-05 Stillits (Carduelis carduelis) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
8 2016-01-05 Grønsisken (Spinus spinus) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
7 2016-01-05 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Tarup Grusgrave (Faaborg-Midtfyn)
6 2016-01-03 Rød Glente (Milvus milvus) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
5 2016-01-03 Dværgfalk (Falco columbarius) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
4 2016-01-03 Ravn (Corvus corax) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
3 2016-01-03 Sanglærke (Alauda arvensis) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
2 2016-01-03 Musvåge (Buteo buteo) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
1 2016-01-03 Allike (Coloeus monedula) Lindholm v/Allested (Faaborg-Midtfyn)
Annoncer