Danske Årsarter 2011 - Kronologisk

Laurids Erik Andreassen


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2011
120 2011-12-27 Jernspurv (Prunella modularis) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
119 2011-10-23 Vandrefalk (Falco peregrinus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
118 2011-10-22 Pibesvane (Cygnus columbianus) Damsø / Lundenæs marker (Ringkøbing-Skjern)
117 2011-10-22 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
116 2011-10-22 Ravn (Corvus corax) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
115 2011-10-22 Stillits (Carduelis carduelis) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
114 2011-10-18 Sumpmejse (Poecile palustris) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
113 2011-10-16 Vindrossel (Turdus iliacus) Halby (Ringkøbing-Skjern)
112 2011-10-16 Fuglekonge (Regulus regulus) Lyngvig Fyr (Ringkøbing-Skjern)
111 2011-10-16 Topmejse (Lophophanes cristatus) Lyngvig Fyr (Ringkøbing-Skjern)
110 2011-10-16 Munk (Sylvia atricapilla) Lyngvig Fyr (Ringkøbing-Skjern)
109 2011-09-25 Vandrikse (Rallus aquaticus) Kalvholm (Ringkøbing-Skjern)
108 2011-09-25 Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) Præstholm (Ringkøbing-Skjern)
107 2011-09-18 Sølvhejre (Ardea alba) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
106 2011-09-16 Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
105 2011-08-14 Gærdesanger (Curruca curruca) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
104 2011-08-14 Hvidklire (Tringa nebularia) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
103 2011-08-14 Tinksmed (Tringa glareola) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
102 2011-08-14 Misteldrossel (Turdus viscivorus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
101 2011-07-22 Bynkefugl (Saxicola rubetra) Stovstrup Marker (Ringkøbing-Skjern)
100 2011-07-17 Engpiber (Anthus pratensis) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
99 2011-06-19 Tornsanger (Curruca communis) Hestholm, Øster (Ringkøbing-Skjern)
98 2011-06-05 Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
97 2011-06-03 Skestork (Platalea leucorodia) Vestas-stien v. Ringkøbing Havn (Ringkøbing-Skjern)
96 2011-06-03 Mursejler (Apus apus) Ringkøbing (Ringkøbing-Skjern)
95 2011-06-02 Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) Præstholm (Ringkøbing-Skjern)
94 2011-05-20 Gøg (Cuculus canorus) Poldene Skjern Å (Ringkøbing-Skjern)
93 2011-05-07 Mudderklire (Actitis hypoleucos) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
92 2011-05-07 Sildemåge (Larus fuscus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
91 2011-05-07 Klyde (Recurvirostra avosetta) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
90 2011-05-01 Fjordterne (Sterna hirundo) Esbjerg Havn, syd (Esbjerg)
89 2011-05-01 Bysvale (Delichon urbicum) Skænken Sø (Ringkøbing-Skjern)
88 2011-05-01 Digesvale (Riparia riparia) Skænken Sø (Ringkøbing-Skjern)
87 2011-05-01 Landsvale (Hirundo rustica) Skænken Sø (Ringkøbing-Skjern)
86 2011-05-01 Rørhøg (Circus aeruginosus) Skænken Sø (Ringkøbing-Skjern)
85 2011-04-30 Brushane (Calidris pugnax) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
84 2011-04-30 Atlingand (Spatula querquedula) Hestholm Nord (Ringkøbing-Skjern)
83 2011-04-29 Pomeransfugl (Charadrius morinellus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
82 2011-04-29 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
81 2011-04-28 Gråspurv (Passer domesticus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
80 2011-04-25 Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
79 2011-04-17 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
78 2011-04-17 Rødben (Tringa totanus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
77 2011-04-17 Strandskade (Haematopus ostralegus) Værnengene (Ringkøbing-Skjern)
76 2011-04-09 Bomlærke (Emberiza calandra) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
75 2011-04-09 Skeand (Spatula clypeata) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
74 2011-04-03 Grønsisken (Spinus spinus) Stauning (Ringkøbing-Skjern)
73 2011-04-01 Sandløber (Calidris alba) Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
72 2011-04-01 Klippedue (Columba livia) Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
71 2011-04-01 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
70 2011-04-01 Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Hvide Sande (Ringkøbing-Skjern)
69 2011-04-01 Allike (Coloeus monedula) Søndervig (Ringkøbing-Skjern)
68 2011-03-30 Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
67 2011-03-26 Knarand (Mareca strepera) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
66 2011-03-26 Krikand (Anas crecca) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
65 2011-03-26 Spidsand (Anas acuta) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
64 2011-03-26 Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
63 2011-03-20 Stor Flagspætte (Dendrocopos major) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
62 2011-03-20 Halemejse (Aegithalos caudatus) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
61 2011-03-20 Storspove (Numenius arquata) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
60 2011-03-20 Stor Tornskade (Lanius excubitor) Borris Hede (Ringkøbing-Skjern)
59 2011-03-19 Hjejle (Pluvialis apricaria) Fuglsand (Ringkøbing-Skjern)
58 2011-03-19 Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) Ringkøbing Fjord (Ringkøbing-Skjern)
57 2011-03-19 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Holter (Ringkøbing-Skjern)
56 2011-03-17 Fasan (Phasianus colchicus) Bækmunde Bro (Ringkøbing-Skjern)
55 2011-03-06 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Skaven Strand (Ringkøbing-Skjern)
54 2011-03-05 Taffeland (Aythya ferina) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
53 2011-03-05 Gravand (Tadorna tadorna) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
52 2011-02-27 Råge (Corvus frugilegus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
51 2011-02-25 Snespurv (Plectrophenax nivalis) Holter (Ringkøbing-Skjern)
50 2011-02-25 Sanglærke (Alauda arvensis) Holter (Ringkøbing-Skjern)
49 2011-02-25 Tornirisk (Linaria cannabina) Holter (Ringkøbing-Skjern)
48 2011-02-25 Vibe (Vanellus vanellus) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
47 2011-02-25 Agerhøne (Perdix perdix) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
46 2011-02-25 Stær (Sturnus vulgaris) Holter (Ringkøbing-Skjern)
45 2011-02-18 Knortegås (Branta bernicla) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
44 2011-02-18 Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Lønborggård / Stavsholm (Ringkøbing-Skjern)
43 2011-02-18 Blisgås (Anser albifrons) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
42 2011-02-18 Bramgås (Branta leucopsis) Falbækvej marker (Ringkøbing-Skjern)
41 2011-02-02 Lille Gråsisken (Acanthis cabaret) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
40 2011-01-28 Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) Damsø / Lundenæs marker (Ringkøbing-Skjern)
39 2011-01-25 Pibeand (Mareca penelope) Hestholm, Øster (Ringkøbing-Skjern)
38 2011-01-25 Ringdue (Columba palumbus) Tarm Kær (Ringkøbing-Skjern)
37 2011-01-25 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Præstholm (Ringkøbing-Skjern)
36 2011-01-25 Husskade (Pica pica) Hestholm Slyngen (Ringkøbing-Skjern)
35 2011-01-25 Rødhals (Erithacus rubecula) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
34 2011-01-25 Spurvehøg (Accipiter nisus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
33 2011-01-25 Knopsvane (Cygnus olor) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
32 2011-01-22 Sjagger (Turdus pilaris) Vesterenge (Ringkøbing-Skjern)
31 2011-01-15 Rørdrum (Botaurus stellaris) Vest Stadil Fjord (Ringkøbing-Skjern)
30 2011-01-15 Sortkrage (Corvus corone) Hvide Sande Havn (Ringkøbing-Skjern)
29 2011-01-15 Sølvmåge (Larus argentatus) Ringkøbing Fjord (Ringkøbing-Skjern)
28 2011-01-15 Skovskade (Garrulus glandarius) Vostrup Plantage (Ringkøbing-Skjern)
27 2011-01-15 Blishøne (Fulica atra) Hvide Sande Havn (Ringkøbing-Skjern)
26 2011-01-15 Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Hvide Sande Havn (Ringkøbing-Skjern)
25 2011-01-15 Lille Skallesluger (Mergellus albellus) Hvide Sande Havn (Ringkøbing-Skjern)
24 2011-01-08 Canadagås (Branta canadensis) Holter (Ringkøbing-Skjern)
23 2011-01-08 Hvinand (Bucephala clangula) Skjern enge (Ringkøbing-Skjern)
22 2011-01-08 Musvåge (Buteo buteo) Holter (Ringkøbing-Skjern)
21 2011-01-08 Fjeldvåge (Buteo lagopus) Holter (Ringkøbing-Skjern)
20 2011-01-08 Havørn (Haliaeetus albicilla) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
19 2011-01-08 Stormmåge (Larus canus) Holter (Ringkøbing-Skjern)
18 2011-01-08 Gulspurv (Emberiza citrinella) Holter (Ringkøbing-Skjern)
17 2011-01-01 Gråkrage (Corvus cornix) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
16 2011-01-01 Gråand (Anas platyrhynchos) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
15 2011-01-01 Skarv (Phalacrocorax carbo) Øster Enge (Ringkøbing-Skjern)
14 2011-01-01 Troldand (Aythya fuligula) Øster Enge (Ringkøbing-Skjern)
13 2011-01-01 Grønirisk (Chloris chloris) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
12 2011-01-01 Bogfinke (Fringilla coelebs) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
11 2011-01-01 Solsort (Turdus merula) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
10 2011-01-01 Skovspurv (Passer montanus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
9 2011-01-01 Musvit (Parus major) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
8 2011-01-01 Blåmejse (Cyanistes caeruleus) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
7 2011-01-01 Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
6 2011-01-01 Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) Skjern (Ringkøbing-Skjern)
5 2011-01-01 Fiskehejre (Ardea cinerea) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
4 2011-01-01 Svartbag (Larus marinus) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
3 2011-01-01 Sangsvane (Cygnus cygnus) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
2 2011-01-01 Stor Skallesluger (Mergus merganser) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
1 2011-01-01 Grågås (Anser anser) Hestholm Syd (Ringkøbing-Skjern)
Annoncer