Danske Arter - Kronologisk

Daniel König


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Tilbage til normal listefremvisning
# Dato * Navn Lokation Kort
2009
72 2009-04-30 Gravand (Tadorna tadorna) Tipperne
71 2009-04-30 Krikand (Anas crecca) Tipperne
70 2009-04-30 Rørhøg (Circus aeruginosus) Tipperne
69 2009-04-30 Fasan (Phasianus colchicus) Tipperne
68 2009-04-30 Brushane (Calidris pugnax) Tipperne
67 2009-04-30 Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Tipperne
66 2009-04-30 Storspove (Numenius arquata) Tipperne
65 2009-04-30 Hvidklire (Tringa nebularia) Tipperne
64 2009-04-30 Rødben (Tringa totanus) Tipperne
63 2009-04-30 Gul Vipstjert (Motacilla flava) Tipperne
62 2009-04-30 Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Tipperne
61 2009-04-29 Knopsvane (Cygnus olor) Hvide Sande
60 2009-04-29 Sortmejse (Periparus ater) Nörre Nebel
59 2009-04-29 Skovpiber (Anthus trivialis) Nörre Nebel
58 2009-04-29 Munk (Sylvia atricapilla) Nörre Nebel
57 2009-04-29 Bomlærke (Emberiza calandra) Nörre Nebel
56 2009-04-29 Spurvehøg (Accipiter nisus) Hvide Sande
55 2009-04-29 Rødhals (Erithacus rubecula) Nörre Nebel
54 2009-04-26 Sangsvane (Cygnus cygnus) Hvide Sande
53 2009-04-26 Ederfugl (Somateria mollissima) Hvide Sande
52 2009-04-26 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) Hvide Sande
51 2009-04-26 Stormmåge (Larus canus) Hvide Sande
50 2009-04-26 Svartbag (Larus marinus) Hvide Sande
49 2009-04-26 Splitterne (Thalasseus sandvicensis) Hvide Sande
48 2009-04-26 Engpiber (Anthus pratensis) Hvide Sande
47 2009-04-26 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Hvide Sande
46 2009-04-26 Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Hvide Sande
45 2009-04-26 Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Hvide Sande
44 2009-04-26 Grønsisken (Spinus spinus) Hvide Sande
43 2009-04-25 Musvåge (Buteo buteo) Kolding
42 2009-04-25 Tårnfalk (Falco tinnunculus) Hvide Sande
41 2009-04-25 Strandskade (Haematopus ostralegus) Hvide Sande
40 2009-04-25 Vibe (Vanellus vanellus) Kolding
39 2009-04-25 Sandløber (Calidris alba) Hvide Sande
38 2009-04-25 Havterne (Sterna paradisaea) Hvide Sande
37 2009-04-25 Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Hvide Sande
36 2009-04-25 Sanglærke (Alauda arvensis) Hvide Sande
35 2009-04-25 Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Hvide Sande
34 2009-04-25 Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) Hvide Sande
33 2009-04-25 Jernspurv (Prunella modularis) Hvide Sande
32 2009-04-25 Gærdesanger (Curruca curruca) Hvide Sande
31 2009-04-25 Gransanger (Phylloscopus collybita) Hvide Sande
30 2009-04-25 Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Hvide Sande
29 2009-04-25 Råge (Corvus frugilegus) Hvide Sande
28 2009-04-25 Bogfinke (Fringilla coelebs) Hvide Sande
27 2009-04-25 Grønirisk (Chloris chloris) Hvide Sande
26 2009-04-25 Tornirisk (Linaria cannabina) Hvide Sande
25 2009-04-25 Gulspurv (Emberiza citrinella) Hvide Sande
2008
24 2008-06-22 Blåmejse (Cyanistes caeruleus) København
23 2008-06-22 Husskade (Pica pica) København
22 2008-06-22 Allike (Coloeus monedula) København
21 2008-06-22 Gråkrage (Corvus cornix) København
20 2008-06-22 Stær (Sturnus vulgaris) København
19 2008-06-22 Gråspurv (Passer domesticus) København
18 2008-06-22 Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) København
17 2008-06-22 Skarv (Phalacrocorax carbo) København
16 2008-06-22 Fiskehejre (Ardea cinerea) København
15 2008-06-22 Grågås (Anser anser) København
14 2008-06-22 Gråand (Anas platyrhynchos) København
13 2008-06-22 Troldand (Aythya fuligula) København
12 2008-06-22 Blishøne (Fulica atra) København
11 2008-06-22 Sølvmåge (Larus argentatus) København
10 2008-06-22 Sildemåge (Larus fuscus) København
9 2008-06-22 Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) København
8 2008-06-22 Dværgterne (Sternula albifrons) København
7 2008-06-22 Klippedue (Columba livia) København
6 2008-06-22 Ringdue (Columba palumbus) København
5 2008-06-22 Mursejler (Apus apus) København
4 2008-06-22 Landsvale (Hirundo rustica) København
3 2008-06-22 Solsort (Turdus merula) København
2 2008-06-22 Tornsanger (Curruca communis) København
1 2008-06-22 Musvit (Parus major) København
Annoncer