World Bird List

Species factsheet
Oriental Reed Warbler (Acrocephalus orientalis)

Order: Acrocephalus orientalis
Family: Reed Warblers & Allies (Acrocephalidae)

Danske navn: Østlig Drosselrørsanger

Annoncer