Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 
Krydsregler


Sidst opdateret d. 7. juni 2018.

Nedenstående ses de gældende krydsregler for artslisterne på Netfugl. Kommentarer eller forslag til ændringer er meget velkomne og bedes sendt til netfugl@netfugl.dk.

 1. Et kryds.
  For at kunne krydse en art skal denne være sikkert bestemt. Det er dog ingen nødvendighed at se fuglen så godt at man selv kan bestemme den sikkert. I så fald må der ikke herske tvivl om at det er den rigtige fugl man har med at gøre.

  En art der kun er hørt kan også krydses hvis en sikker bestemmelse kan gøres på baggrund af det hørte.


 2. DK listen.
  1. Arten skal være set inden for Danmarks grænser, men ikke nødvendigvis fra en observationspost inden for Danmarks grænser.

  2. Arten skal være godkendt i kategori A, B eller C. Se evt. DK listen og punktet vedr. taxonomi.

  3. For SU arter gælder det, at observationen der ligger til grund for krydset skal være godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU). Du kan dog godt krydse en SU art, som endnu ikke er blevet godkendt af SU, såfremt observationen er mindre end et år gammel eller SU har observationen under behandling.

   Hvis observationen forkastes eller endnu ikke er under behandling af SU efter ét år, kan du ikke længere have arten afkrydset på din liste.

  Der skal angives dato og lokalitet for SU arter på listen.


  Ringmærkede fugle:

  Ringmærkede fugle kan krydses.


  DK listens taxonomi på Netfugl.dk:

  Netfugl.dk følger IOC World Bird List vedrørende taxonomiske spørgsmål. Du finder IOC seneste liste her.


 3. Ædelarter i Danmark.
  Ædelarter er den populære betegnelse for fuglearter, som man selv har fundet.

  Følgende 3 punkter skal overholdes ved afkrydsning af ædelarter på Netfugls ædelartsliste.

  1. Arten skal være set indenfor Danmarks grænser. Arten skal tilhøre kategori A, B eller C. Drejer det sig om en SU-art, skal arten godkendes af Sjældenhedsudvalget, før den kan krydses på ædelartslisten.
   Stationære sjældenheder hvis identitet er "alment accepteret" kan dog krydses inden godkendelse har fundet sted. Er en beskrivelse af en "alment accepteret art" imidlertid ikke tilsendt SU inden et år fra den første observationsdag, kan arten ikke længere krydses på ædelartslisten.


  2. Opdagelsen af arten skal være en overraskelse. Man kan således ikke krydse en art som ædelart, hvis man har kendskab til dens tilstedeværelse, før man registrerer den. Kendte individer (eller unger af kendte individer!) på kendte lokaliteter kan således ikke krydses!
   Skulle et kendt individ have skiftet lokalitet kan den krydses som ædelart på den nye lokalitet, såfremt dens optræden her er en overraskelse. Bliver man orienteret (f.eks. via SMS) om et kendt individs snarlige ankomst til en ny lokalitet (f.eks. en trækkende havfugl langs Vestkysten eller en indtrækkende rovfugl ved Stevns), kan denne ikke krydses som ædelart på den nye lokalitet.


  3. Som hovedregel kan et individ kun krydses som ædelart af finderen. Undtagelsesvist kan to eller flere observatører krydse en ædelart, såfremt de finder den pågældende fugl samtidigt eller uafhængigt af hinanden. Selvom finderen af arten ikke selv formår, at bestemme fuglen korrekt, er det kun finderen, som har ret til at krydse arten som ædelart. 4. DK årsarter.
  For årsarts lister gælder samme krydsregler som for DK listen. Man tæller antal kryds inden for et givent år.


 5. Dobbelte DK kryds.
  Her gælder samme regler som for DK listen. Man tæller hvor mange arter for hvilke, man har gjort mindst to iagttagelser af to forskellige individer. Således udgør en iagttagelse af to individer ikke et dobbelt kryds.


 6. Tredobbelte DK kryds.
  Her gælder samme regler som for DK listen. Man tæller hvor mange arter for hvilke, man har gjort mindst tre iagttagelser af tre forskellige individer.


 7. VP artslister (Vest Palæarktis).
  For VP artslisten gælder de samme generelle krydsregler som for DK listen beskrevet ovenfor.

  For en nærmere beskrivelse af det geografiske område som Vestpalæarktis udgør og hvilke retningslinjer der bruges i sammenstillingen af hvilke arter som må krydses, henvises til følgende punkt under VP listen "Definition af VP".

  Bemærk! For at en art kan krydses skal den være regnet som enten kategori A, B eller C art i det pågældende land som den er set i. Ligeledes skal den også være godkendt af det respektive nationale sjældenhedsudvalg såfremt de kræver fund af denne art for godkendt før man officielt må refererer til fundet.

  Således kan f.eks. hverken Snegås, Brudeand eller Bøffeland krydses på VP listen hvis disse arter kun er set i f.eks. Danmark, da ingen af disse arter er at finde i hverken kategori A, B eller C på den officielle danske liste.

  Der skal angives land, lokalitet og dato for alle VP blockers.

  Da VP-listen er noget som mange har fokus på, så forbeholder Netfugl sig retten til at fjerne åbentlys fejlagtige kryds uden nærmere varsel. Ved gentagelser og/eller bevidst snyderi vil brugerprofiler blive deaktiveret uden varsel.


 8. Falske VP artslister.
  Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP artsliste, hvilket også antydes i betegnelsen 'Falske VP artslister'.

  Dette er i stedet en artsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.

  Her gælder som ved VP artslister også de samme generelle krydsregler som for DK listen beskrevet ovenfor.til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.087 sek.
til toppen