Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Dansk Ornitologisk Forening (DOF) -> SU bør reformeres!

Forfatter Indlæg
Henning Pedersen
postet: 18. november 2013 kl. 14:18  emne: SU bør reformeres!  
I dag stiller SU større krav til dokumentation af sjældne arter end tidligere, hvilket måske kan være rimeligt nok. Men at forkaste tidligere godkendte fund med begrundelse i, at der er kommet nye teknikker, nu 25 år senere, dvs. bedre lydoptagere og digitale kameraer med superlinser og lynhurtig kontakt mellem ornitologer via mobil, SMS mv., forekommer at være endog meget søgt.

Især set i lyset af, at langtfra alle fuglefolk er bevæbnet med dette sidste nye isenkram. Ej heller er det alle fuglefolk der deltager i artsjageriet og sjældenhedsjagten eller deltager i sammenrendet og tilbedelsen af visse selvudnævnte 'top-birdere'!

Man lad os da bare se på de nye krav for godkendelse af SU arter; nu er f.eks. gode solide feltnotater ikke mere nok - nu kaldes sådanne notater nedladende for 'redegørelser'. Du´r ikke!
Men hvad gør man, hvor folk har gjort årelange omhyggelige feltnotater og studier af en bestemt fuglegruppe, som jeg har gjort med spætter og stenpikkere? Skal de notater bare skrottes?


SU skriver bl.a.: at sjældenhedsudvalget i dag stiller højere krav til dokumentationen for de meget usædvanlige forekomster end tidligere. Mellemflagspætten har vist sig, at være en meget sjælden gæst siden den forsvandt som ynglefugl og udvalget mener derfor, at fund af arten skal være særligt godt dokumenteret.

Sjældenhedsudvalget nævner eksempler på tilstrækkelig dokumentation:

1) en fugl, som er set godt af én eller flere meget erfarne feltornitologer, og som forelægger udførlige noter og skitser fra felten,

2) fotos og video af rimelig kvalitet.

3) Det er i dag meget udbredt blandt feltornitologer, at have et kamera med i felten. På den måde kan feltornitologerne dokumenterer deres iagttagelser, hvilket er særligt vigtigt når det drejer sig om de meget udsædvanlige forekomster.

4) Hvis du er så heldig, at støde på en sjældenhed i fremtiden, når du er alene i felten, vil SU bede dig om, at dokumentere fuglen med billeder eller lydoptagelse, og sende dem til SU eller DOFbasen.

5) Hvis du ikke har kamera til rådighed, vil SU opfordre dig til, at tage udførlige noter og også forsøge at tegne fuglen som du ser den i felten. SU anser billeder og noter / skitser fra felten som mere sikker dokumentation end en skriftlig redegørelse.


Jeg har følgende foreløbige spørgsmål til SU, men også til alle feltornitologer i al almindelighed:
ad. 1: Hvad forstås ved en erfaren feltornitolog? I hvor mange år skal man have set på fugle? Hvad forstås ved udførlige noter? Er mine feltnotater vedr. mellemflagspætten ikke udførlige? Jeg beklager jeg ikke kan tegne! Og fri mig venligst for insinuationer!

ad. 2 + 3: Kan SU virkelig stille krav om, at man skal være i besiddelse af foto- og videoudstyr? Jeg har ingen af delene!

ad.4: Man må åbenbart heller ikke have set en sjælden fugl, hvis man skulle være alene, den bliver i hvert fald IKKE godkendt! Og skal man nu virkelig også være i besiddelse af lyd optageudstyr? Jeg har ikke noget!

ad.5: Hvorfor anser SU billeder og noter + skitser (noter alene er jo ikke nok mere!) for mere sikker dokumentation end en skriftlig redegørelse? Når nu det er så almindeligt at mistænkeliggøre andres observationer (et slående og godt eksempel er Mellemflagspætten fra Augustenborg som straks og noget krampagtigt blev erklæret for odiøst); her var dokumentationen jo i orden, og fundet er da også nu blevet godkendt. Meget fint! Hvorfor anser SU så fotos og video for at være OK? ; de kan jo reelt set være taget hvor som helst, ligesom både redegørelser og tegninger kan være det.

Jeg håber da, at feltornitologerne kan se, at der er noget helt galt med måden at anskue SU-arter på; sat meget på spidsen: er du tilhørende 'inderkredsen' er fundet godkendt, hvis ikke er man forkastet.

Med baggrund i SU´s nye regler må konklusionen nu være, at SU nu straks forkaster ALLE fund der er gjort af ENKELTPERSONER også selv om der forelægger solide feltnotater (men hverken fotos, video eller lydoptagelser) - uanset tidligere godkendelser!

I al beskedenhed: når man specialiserer sig i en bestemt fuglegruppe, opnår man med årene også en vis ekspertise og bemærker uvilkårligt, når man ser noget der falder udenfor det sædvanlige. Man kigger pr. rygmarv efter nøglekarakter, jizz mm. Sådan har jeg det med spætter og stenpikkere, andre har det f.eks. med vadefugle, rovfugle og måger!!

SU bør fremover kun godkende fund af sjældne arter der er set af MINDST 5 meget erfarne feltornitologer, hvor det samme individ er set på samme dato, tid og lokalitet. Og så bør SU venligst definere begrebet erfaren. Hvor mange år skal man have på bagen?

Jeg ved godt, at tingene er sat lidt på spidsen, men var det ikke en ide, om feltornitologerne nu kommer ud af busken og åbent får debatteret de problemstillinger der jo vitterligt findes?

Ovenstående er naturligvis skrevet på baggrund af SU´s helt urimelige forkastelse af en tidligere godkendt observation og de nye regler. PS: jeg kender ingen SU.

Mvh. HP
Tip moderator
Erik Vikkelsø Rasmussen
postet: 18. november 2013 kl. 18:09  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Henning

Du skal nok have en anden indgangsvinkel til ornitologien. Man kan godt glæde sig over at have set en fugl, selvom den ikke bliver indsendt, eller registreret i DOF´s arkiver. Man kan sagtens se på fugle, selvom man ikke er medlem af DOF. Det er heller ikke alle medlemmer, der indsender deres observationer til SU. Det fik vi jo bl.a dokumenteret sidste år, da SU selv offentliggjorde en liste over de fund, der endnu ikke var indsendt - og den var alen lang.

De arter, som SU har på deres liste i dag, er alle mega-sjældne fugle i Danmark. Alle sub-hit´ne, eller de såkaldte børnehits, Silkehejre, Storpiber, Fuglekongesanger etc., er alle af listen i dag. De arter der er tilbage, er de arter der næsten er umulige at opdrive - de er alle ekstremt sjældne.

Det betyder naturligvis, at kravene til disse ekstremt sjældne arter er skærpede, hvad angår dokumentationen for eftertiden - hvis du vil have fundet offentliggjort. Som jeg ser det er det en naturlig og helt forsvarlig udvikling.

Ser du i morgen en Sibirisk Jernspurv kortvarigt i din have i Viborg, skal du glæde dig over det - hvis du får den dokumenteret, kan du overveje at sende den ind. Hvis du ser den solo, kort og uden fotos - skal du stadigvæk glæde over dit fund. SU, eller DOF for den sags skyld, skal jo nemlig ikke "bestemme" glæden ved at se på fugle. Men man kan vælge (det er et tilvalg, ikke en pligt) at indsende et fund, hvis det kan holde vand i byretten.

At SU, som jeg forstår det, reviderer gamle, tidligere godkendte fund, er jo en eviglang proces - man får nye bestemmelseskriterier, bliver klogere. En naturlig proces, der fortsætter i al evighed - den fortsætter også når vi to ligger ned i mulden. For nylig har svenskerne f.eks gennemgået alle deres tidligere godkendte Gråsejlere - der var vist ca 20 fund, og så vidt jeg er orienteret, er der kun 8 af disse der i dag er godkendt.

Evolutionen er der ingen af os der er herrer over, arter splittes / lægges sammen. Prøv at tænk på, hvordan Verdens-artslisten ser ud om - skal vi sige 30 år.

Det er derfor, at dokumentationen for de mega-sjældne fugle i Danmark skal dokumenteres. Så i min optik, er det naturligt at fundene skal ses af så mange personer som muligt, fotodokumenteres, video- og lydoptagelse af sang, kald etc.

Men husk nu lige det vigtigste - glæden ved at se på fugle i naturen - alt det andet, skal jo ikke styre vores tilværelse.

med venlig hilsen

Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland
Tip moderator
Keld Henriksen
postet: 18. november 2013 kl. 18:53  emne: Re: SU bør reformeres!  
Fint indlæg af Vikkelsø. Især den første del, der kan kortes ned til, at det ganske enkelt er en privatsag at se på fugle.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at din beundringsværdige terrieragtige aktivitet for at få ynglefundet af mellemflagspætten på en eller anden vis accepteret (!) står i skarp modsætning til den uskarphed, du har udvist hvad angår en dokumentation.
Tip moderator
Allan Haagensen
postet: 18. november 2013 kl. 19:12  emne: Re: SU bør reformeres!  
Høgeugle er ikke mega-sjælden. Den burde være grøn på DOFbasen.
Tip moderator
Henning Pedersen
postet: 18. november 2013 kl. 20:03  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Erik
Jeg glæder mig skam dagligt over de fugle jeg ser! Det jeg anker over er, at man forkaster et fund med henvisning til, at man nu skal benytte tekniske 'hjælpemidler' som ikke fandtes 25 år tidligere! Beskrivelsen af kræet er jo god nok, selv om nogle mere end antyder, at den er udtryk for efterrationale.

Keld
Næ, jeg har ingen 'terrieragtig aktivitet' mht. ynglefundet. Det var nemlig beskrevet i en artikel og da jeg jo havde indsendt et fund fra året før, kunne jeg ikke se nogen grund til igen at indsende! Så der er såmænd ikke noget mærkeligt i dét.

Jeg opponerer såmænd blot imod, at SU tager en 3. persons indsendelse af artiklen til behandling højtideligt (jeg havde jo selv indsendt artiklen til orientering, og ikke andet!)Og hans tro fanebærer sparer jo ikke på mistænkeliggørelsen, vel?

Med venlig hilsen
Henning Pedersen
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 18. november 2013 kl. 23:03  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Henning

Min anke mod Mellemflagspætten fra Gråsten var nu altså ikke fordi jeg ikke troede på den, men fordi jeg ville sikre den bedst mulige dokumentation for fundet - men det skal nu være dig tilgivet, da jeg vist fik formuleret mig på en måde, så andre også opfattede det som du.
Mht. trådens titel og SU, så har vi haft mange SU-debatter på Netfugl i tidens løb og hvis der kommer knald på denne her blander jeg mig nok igen. Indtil da er det dog min overbevisning, at det går fint med SU og at folk generelt er tilfredse med udvalgets arbejde.
Mht. din Mellemflagspætte (som du bl.a. skriver om her http://www.netfugl.dk/forum.php?id=thread&forum_id=13&t... , så ville jeg mene, at forkastelsen skylder at nævne det påståede ynglefund fra Sødal skov, som en del af grunden til at Borgvold-fundet ikke længere kan godkendes.
Hvis du ser objektivt på det, så er det jo ret vildt at en enlig observatør først finder en Mellemflagspætte og så efterfølgende finder et aktivt ynglepar - men, på trods af at han ved hvor sindssygt et fund det er, vælger hverken at dokumentere fundet eller vise/fortælle det til nogen. Et sådant forløb skaber undren og tvivl/mistro - uanset hvem observatøren er. Jeg ville i hvert fald have forkastet det uanset hvem, der havde set det (mig selv inklusive).
Jo sjældnere et fund er jo bedre bør dokumentationen jo være.


Mvh Sebastian

PS: Det er mig, der er den "tro fanebærer", ikke?
Tip moderator
Jan Lindgaard Rasmussen
postet: 18. november 2013 kl. 23:49  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Henning.

Selv kendis-ornitologer får underkendt tunge hits. Nylige eksempler er fund af Gåsegrib, Kalanderlærke, Klippesvale og Spidshalet ryle; der er givetvist flere. Dette ikke ment for at hænge nogen ud, blot for at vise, at der næppe er en anti-Henning konspiration.

Som Keld undrer jeg mig lidt over din, undskyld udtrykket, lidt stedmoderlige behandling af dine spættefund. Du er (forståeligt nok) bitter over underkendelsen, men har hele vejen fastholdt en "de-spætter-behøver-jeg-ikke-at-dokumentere-for-jeg-kan-godt-se-forskel-på-en-rødspætte-og-en-grønspætte"-tilgang. Det første fund kan jeg forstå, men ved ynglefundet er det mig ubegribeligt, at du ikke til dit eget private arkiv har forsøgt at filme eller fotografere dem - selv om man ikke har fint udstyr kan man komme langt med selv et ydmygt lommekamera.

SU (og vel ingen andre) underkender ikke din bestemmelse, men derimod din dokumentation. Her er jeg enig i, at man selvfølgelig skal kunne se friskt på gamle observationer; det skal ikke være sådan at bordet fanger hvis en observation én gang er godkendt. I alle mulige andre forhold kræver observationer, udsagn og ideer et minimum af dokumentation for at blive taget alvorligt - og det er ikke fordi man tvivler på den enkeltes evner, men for at stille alle lige.

Hvorfor SU har valgt denne kurs kan de bedst selv forklare, men uden krav om dokumentation vil der helt sikkert blive rapporteret langt flere fejlbehæftede observationer - både usikre og bevidst fejlbestemte - de såkaldte strings. Hvis ornitologi skal tages alvorligt skal disse fejl minimeres, og derfor afkræves alle en mere solid dokumentation end tidligere. Derfor vil der være rigtigt bestemte fugle, der ikke klarer nåleøjet, men hellere det, end publicerede fund der ikke samlet er tillid til. En mobiltelefon (med video og kamera) + teleskop har dokumenteret mange sjældenheder her på siden. Et hæderligt kamera med de funktioner er efter min mening så billigt (1000 kr) i dag, så alle har råd til det. Du kan jo øve dig på nogle store flagspætter indtil der igen kommer en mellemspætte forbi:-)

VH Jan.

Tip moderator
Henning Pedersen
postet: 19. november 2013 kl. 9:00  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Sebastian og Jan

Tak for svarene.

Tja, vi kan jo tærske langhalm på det her så meget vi vil; det ændrer ikke på noget. Inderst inde tror jeg nu heller ikke på nogen anti-H konspiration!

Ynglefundet blev jo holdt hemmeligt i de 5 år, af grunde som beskrevet i den artikel, som de fleste vel efterhånden har læst.

Men det er nu alligevel første gang, jeg ser de to fund koblet sammen! Vi er 3 personer (den ene desværre nu død) der har set den berygtede spætte i Viborg i 1984. Jeg synes blot, man skulle nærlæse indlæggene i den anden tråd igen.

Og jeg kan sagtens acceptere, at SU har forkastet fundet på Borgvold; jeg går ikke op i sjældenheder.

Synes blot, at SU så skulle have 'spyttet' lige ud og meddelt mig den rigtige begrundelse for forkastelsen, i stedet for floromvundne begrundelser og overlade resten til feltsladderen og den frie fantasi.

PS: Jo Sebastian, jeg opfatter dig som den tro fanebærer (og det er positivt ment); solide og stabile støtter er guld værd.

MVH.Henning

Tip moderator
Kim Frost
postet: 19. november 2013 kl. 9:33  emne: Re: SU bør reformeres!  
En god debat med vise ord fra Erik, Jan og Sebastian om de nye krav til SU såvel som blot privatlivets glæder.
For det ER jo sådan - se blot de nye artstildelinger af tidligere øst- og vestracer i Europa - at det kræver mindst fotodokumentation (for eksempelvis skotsk korsnæb endog lydoptagelser) at verifecere en art til optagelse på SU-listen.
Man vil også føle sig rent til grin ved at skulle beskrive en ørkenløber (som vi fortsat ser langt efter) - lad her et godt fotoskud komme lindrende til hjælp.
Og man må acceptere, hvis det ustyrlige held skulle times en at støde en Willet op på en kamaraløs tur på stranden med fruen ved Bulbjerg, at det forbliver en privat fornøjelse.
Og selvfølgelig skal vi have en SU-liste forudgået af en behørig -behandling til de få nye supersjældenheder, forventede som helt skæve, der monne komme til os fremover.
Så der er ingen anden vej end den stenede, digoscoping, lydoptagelser, Face Time med I-pad'en etc.

Kim
Tip moderator
Klaus Malling Olsen
postet: 19. november 2013 kl. 11:19  emne: Re: SU bør reformeres!  
Spændende debat, men vi mangler vist fortsat en tilkendegivelse fra SU selv om, hvorvidt man radikalt har skærpet kravene, eller det blot er tankespind og falske rygter.
Jeg tror således ikke, at man vil forkaste alle observationer, der er gjort tidligere af enkeltpersoner. I min første SU-periode var der mængder af sådanne, gerne fugle, der ikke længere er på SU´s liste. Skal man tage den yderste konsekvens af den påståede nye linie bør alle gamle solo-observationer af f-eks. Mallemuk og Knarand (de var på SU-listen de første år) og sidenhen f-eks. Storpiber, "vingebånd" og Lille Kjove udsættes for en i det store billede irrationel genbehandling, om da ikke stryges, hvilket næppe ville være hensigten. Det kunne også være muntert at se de danske fund af visse havfugle - Almindelig og Sodfarvet Skråpe var i mamge år på SU-listen - efter en genbehandling, hvor kun fotograferede fugle kunne godkendes. Her ville vi være tilbage til 0, da kun få fund er dokumenteret - eller kan dokumenteres grundet de svære forhold under havobs:).
Jeg mindes SU-perioden sidst i 80´erne, hvor det stort set var umuligt at få fotos som dokumentation.
Nu om dage dokumenteres det meste med fotos eller lydoptagelser, men fordi langt flere dokumenterer på denne måde nu bør det ikke gå ud over observationer fra en tid, hvor kun få var udstyret med kamera og endnu færre med optageudstyr til stemmer. Desuden vil man se fotos, der stort set er umulige at få nogetsomhelst fornuftigt ud af, og her forventer jeg, at SU prioterer beskrivelse - herunder feltnotater - højere ved behandlingen end uanvendelige fotos.
SU er formentligt internt uenige også, men det ville sætte denne diskussion i et seriøst perspektiv, hvis et siddende medlem af udvalget kunne komme med en "officiel udmelding" om de påståede nye procedurer.
Tip moderator
Stefan Stürup
postet: 19. november 2013 kl. 16:10  emne: Re: SU bør reformeres!  
De retningslinier som SU-udvalget arbejder efter kan læses på DOFs hjemmeside: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&ta...

Omkring dokumentation af iagtagelser står der følgende:

"Retningslinjer for bedømmelse af sager
Sjældenhedsudvalgets bedømmelse af en sag bygger på en helhedsvurdering af alle forhold omkring observationen.

Hovedvægten lægges på dokumentationen af forekomsten. Dokumentation kan udgøres af en beskrivelse af fuglen samt de omstændigheder, den er observeret under og/eller feltnoter, tegninger, billed- og lydoptagelser, biologisk materiale, geografisk sporing samt analyser af genetik, stabile isotoper mv. Hvor billed- og lydoptagelser, feltnoter m.v. forefindes og ikke er forelagt udvalget, kan SU kræve, at sådant indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved vurdering af dokumentationens tilstrækkelighed tages der hensyn til forekomstens sjældenhed, til bestemmelsesvanskeligheder for den pågældende art/underart og til iagttagerens kvalifikationer (ved kvalifikationer forstås iagttagerens erfaring med bestemmelse af en arter/underart eller lignende arter/underarter). Hvor det skønnes nødvendigt, inddrages udtalelser fra andre iagttagere end meddeleren i bedømmelsesgrundlaget."


Jeg synes, at det er fornuftige og rimelige retningslinjer, og som Erik fremførte tidligere i denne tråd, er det rimeligt at stille ekstra skrappe krav til dokumentation af 1. gangsfund, meget sjældne, og meget svært bestemmelige fugle. Men der er ikke noget i ovenstående tekst, der udelukker en godkendelse ud fra en beskrivelse eller som stiller absolutte krav til fotodokumentation.Tip moderator
Troels Eske Ortvad
postet: 20. november 2013 kl. 15:01  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Netfugl-læser

SU behandler fund efter principperne beskrevet på SU´s hjemmeside som Stefan linker til.

Så hvis man ene kvinde/mand har set en SU-art, og der ikke er billeder eller lydoptagelse, behandler SU altså meget gerne en beskrivelse af fuglen, som altid.

SU behandler indsendt materiale fortroligt, ligesom svarbreve fra SU til bidragydere er personlige! Derfor lægger SU Ikke indsendt materiale offentligt frem, - med mindre indsenderen udtrykkeligt giver SU tilladelse til dette, og det indgår i en sammenhæng, som SU vurdere har bred interesse.

SU kan af gode grunde ikke diskutere og kommentere enkeltsager i offentlige fora på internettet.

Siddende SU-medlemmer kan naturligvis altid kommentere artsbestemmelser i offentlige fora, også vedr. SU-fund, hvor SU-medlemmet blot giver udtryk for sin egen mening.

Med venlig hilsen,

Troels Eske Ortvad
Sjældenhedsudvalget
Tip moderator
Henning Pedersen
postet: 22. november 2013 kl. 13:14  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Troels og øvrige brugere

Du skriver: 'SU behandler fund efter principperne beskrevet på SU´s hjemmeside som Stefan linker til'.

Og du fortsætter: 'Så hvis man ene kvinde/mand har set en SU-art, og der ikke er billeder eller lydoptagelse, behandler SU altså meget gerne en beskrivelse af fuglen, som altid'. Hmm!


Da jeg helst ikke vil tro, at SU er gået efter manden i denne sag, giver jeg hermed samtlige medlemmer af SU min fulde tilladelse til at ytre sig om feltnotaterne fra fundet i 1984, samt alle faktorer, der har haft indflydelse på den pludselige forkastelsen af fundet.

Jeg har set fund forkastet med begrundelsen f.eks.: 'forkastet, da der mangler beskrivelse af nakketegningen'.

Så Troels og andre SU-medlemmer (og jeg stiller IKKE spørgsmålstegn ved jeres ekspertise!):

Hvad i mine feltnotater er ikke beskrevet tilstrækkeligt og hvad er det for nøglekarakterer, der pludselig berettiger en forkastelse? En mellemflagspætte er jo nu engnag en mellemflagspætte! Altså helt præcist: hvad mangler i beskrivelsen?; det har SU ikke hidtil villet svare på! Og dét er absolut ikke i orden!

Man kan ikke 'bare' forkaste et fund efter 25 år med begrundelsen: 'Det er desværre udvalgets opfattelse, at fundet ikke længere kan godkendes på grundlag af denne redegørelse'.

Og redegørelsen er altså i dette tilfælde de omhyggelige notater og beskrivelser af omstændighederne, lokaliteten mv. jeg gjorde ved fundet. Læs selv!

Først godkendes fundet, så forkastes det med krav om, at der skulle have være fotos, lyd eller video mm. Nu den 20. nov.2013 skriver formanden TEO fra SU minsandten: 'så hvis man ene kvinde/mand har set en SU-art, og der ikke er billeder eller lydoptagelse, behandler SU altså meget gerne en beskrivelse af fuglen, som altid'.

Det vækker jo nogen undren; der må altså have været noget andet, der har spillet ind. SU er jo ikke nogen hemmelig loge, men et udvalg i vores alle sammens forening. Så kom nu frem til snorene og fortæl hele sandheden om den rigtige grund til forkastelsen!

Hvilke faktorer (hvem og hvad??) har haft indflydelse på SU´s nye afgørelse?

Må jeg opfordre til, at man i debatten koncentrerer sig om sagens principielle indhold; sager som denne kan måske få vidtrækkende konsekvenser for, om medlemmerne i DOF overhovedet mere gider indsende sjældne fund.

Mvh. Henning
Tip moderator
Jørgen S. Christensen
postet: 23. november 2013 kl. 10:29  emne: Re: SU bør reformeres!  
Hej Henning

Indledningsvist; jeg kan godt forstå din frustration. Din beskrivelse fra 1984 mangler tilsyneladende ikke noget; men har selv set for få Mellemflagspætter og for lille indsigt i faldgruber til at vurdere, om der er detaljer, som mangler i beskrivelsen.

At du ved fund i 1984 – som du skriver i anden tråd – ikke løber hjem efter fotoapparatet, af frygt for fuglen skulle forsvinde, er fuldt forståeligt. Men det er helt ubegribeligt, at du ikke sikrer dig ordentlig dokumentation for et ynglepar, som du følger i en meget lang periode året efter (1985). Især når du selv i beskrivelsen fra 1984 til SU indirekte beklager manglende foto.

Mellemflagspætte har vist sig at optræde uhyre sjældent siden arten uddøde i starten af 1960’erne med kun et fund af en dødfunden fugl (1983), hvis vi ser bort fra seneste års ekspansion fra syd.

Med andre ord; med tiden er dine fund kommet til at stå meget isoleret, og dermed i et andet lys. Samtidig begynder den manglende dokumentation af ynglefundet at skygge for det første fund. Og tvivlen begynder at melde sig. Og mener, at du selv har ansvaret for at lade tvivlen råde.

Finn Salomonsen, som foretog den første grundige faunistiske gennemskrivning af forekomst af danske fugle (i 1963), anvendte ofte vendingen: ”ikke fri for tvivl” om ældre fund af sjældne fugle. Også samlede oplysninger fra hele skindsamlinger er blevet forkastet, når der var enkelte skind af meget sjældne fugle af tvivlsom oprindelse. Helt sikkert en for hård bedømmelse, men når først tvivlen har meldt sig, er det er umuligt at fastslå, hvad der er i orden og hvad der måske var den gamle samlers unøjagtige omgang med funddata.

SU har ansvaret for, at listen over danske fugle – de sjældne – er så retvisende som muligt. Og foretager løbende genbehandlinger af ældre fund. Jeg vil tro, at tvivlen har indfundet sig i SU. Derfor deler jeg Sebastians analyse og SU's konklusion, men har forståelse for din frustration, da såfremt ovenstående har haft betydning for SU’s samlede vurdering, burde det naturligvis have fremgået af brev til dig.

Mvh
Jørgen
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.121 sek.
til toppen