Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Dansk Ornitologisk Forening (DOF) -> Hvem er idioten!?

Forfatter Indlæg
Sebastian Klein
postet: 4. april 2013 kl. 11:28  emne: Hvem er idioten!? 
Jeg var forleden ved Klydesøen på Vestamager, hvor jeg bemærkede, at det gamle fugletårn glimrede ved sit fravær.
Det var sgu væk, borte og aldeles nedrevet!

Selvom tårnet altid er blevet udskældt for at være dårligt placeret har det givet mange mennesker gode oplevelser og det var derfor lidt ærdgerligt at se det manglende tårn i landskabet.

Ivrig efter at vide, hvorledes de gæstende ornitologer så ville blive kompenseret forhørte jeg mig blandt lokalkendte og erfarede, at der faktisk ikke ville blive sat andre tårne op - tværtimod.
Såvidt jeg forstod er det Naturstyrelsens plan at udvide reservatgrænserne, således at ikke bare det gamle tårn nedlægges, men publikum formenes tillige adgang fra vejen op til tårnet. Men ikke nok med det. Færdsel på den sydlige del af Sydmøllevej (som er det absolut bedste sted på lokaliteten!!) bliver fremover også forbudt!
Det betyder at fuglekigning ved Klydesøen i fremtiden reelt vil blive begrænset til at foregå fra de tre små skjul langs den nyåbnede dæmningsvej - og det sgu ærgerligt!
Fuglene langs Sydmøllevej og på engene nord og vest for søområdet kan kun dårligt ses fra Dæmningsvejen. Især vadefugleobs vil besværliggøres i fremtiden, da vadefuglene jo især raster langs Sydmøllevej (ude af syne fra Dæmningsvej!) - øv!

Umiddelbart er det nærliggende at bebrejde Naturstyrelsen, men det hænger bare ikke rigtig sammen. Som jeg ser det må DOF nemlig være involveret.
Dels forundres jeg over, at DOF har været påfaldende tavse om denne sag (DOF holder gerne igen på meddelsomheden, når der fuckes op!) og dels så ville Naturstyrelsen næppe foretage sig noget så drastisk uden at have DOF med på råd.
Det der er det store spørgsmål er bare hvilken DOF-person/DOF-instans, som har stået bag den katastrofale rådgivning?
Hvem er skyld i at Københavns ornitologer fremover får længere mellem de gode fugleoplevelser ved Klydesøen?
Hvam har ansvaret?
Hvem er idioten!?


Mvh Sebastian Klein
Tip moderator
Henrik Møller Hestbech
postet: 4. april 2013 kl. 12:07  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Har du spurgt hos DOF?
Tip moderator
Morten Heegaard
postet: 4. april 2013 kl. 12:37  emne: Re: Hvem er idioten!? 

Hej Sebastian,

Du skriver, at du blev ærgerlig over at "se det manglende tårn i landskabet".

Hvis din forestillingsevne er så stærk, at du kan se det endnu, så var det måske også et forsøg værd at gå op i det? :-)

go obs fra Feehaar
Tip moderator
Troels Leuenhagen Petersen
postet: 4. april 2013 kl. 13:21  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sebastian

Jeg er delvist enig med dig i din kritik. "Nordtårnet" i sig selv vil jeg ikke savne, men det er håbløst at formene adgang til den giftige vej derud, samt til den sydlige del af Sydmøllevej (selvom jeg ikke er høj nok til at kunne kigge vestpå). Jeg går ud fra, at du mener, at man formenes adgang til Sydmøllevej syd for det elektriske hegn, som man normalt gerne må forcere.

Vh
Troels
Tip moderator
Thomas Nielsen
postet: 4. april 2013 kl. 13:27  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Der er vel stadig den nordlige del af Sydmøllevej, hvor man har ulejliget sig med at lave et skjul. Det er da også et ganske udmærket sted, som jo bl.a. leverede en rødvinget braksvale sidste år.

Men hvor pålidelige er rygterne om at Sydmøllevej spærres helt i den sydlige ende og at vejen ind til det gamle tårn spærres? Har du spurgt Naturstyrelsen direkte? Er da i hvert fald ikke en plan, som de er særligt åbne om. Men måske Knud Flensted eller DOF Kbh. ved mere?
Tip moderator
Sven Norup
postet: 4. april 2013 kl. 14:59  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Naturstyrelsen har vurderet, at en åbning for færdsel på toppen af den gamle digekrone langs Køge bugt, og etablering af 2 nye fugleskjul ved Klydesø, har øget forstyrrelsen i reservatet. Derfor har vi været nødsaget til, at mindske forstyrrelsen i andre dele af området, således at den samlede forstyrrelse ikke er øget. Det har kostet det gamle dårligt placerede tårn ved Nihøjevej livet, sammen med den bevoksning er står langs vejen derud (bliver fjernet til sommer).

Personlig mener jeg det er et ret godt bytte, men det kan så forstå at der er een der ikke gør...

Venlig hilsen
Sven Norup
Skovfoged
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 4. april 2013 kl. 15:38  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sven

Jeg er naturligvis uenig i, at de to nye fugleskjul har øget forstyrrelsen. Færdsel på digekronen er jo stadigvæk forbudt (hvilket er fornuftigt!) og de to nye skjul er de eneste nye steder, hvor man kan overskue området og de burde ikke betyde nogen større forstyrrelse (jeg forstyrrede ingen fugle ved mine besøg i skjulene).
Skjulene er desuden, så vidt jeg kunne vurdere, konstrueret med omtanke, således at mennesker/bevægelse faktisk slet ikke kan ses af fuglene i reservatet), hvorfor forstyrrelsen altså burde være minimal. Det bør desuden bemærkes, at de fugle, som raster tæt på skjulene (overvejende dykænder, Blishøns, Lappedykkere og rørskovsfugle) ved forstyrrelse næppe ville søge tilflugt på engene ved det gamle nordtårn. Det giver derfor ikke særlig god mening at koble de to ting sammen.

Jeg er meget begejstret for de to nye skjul, men meget bekymret over at høre, at man snart ikke længere har mulighed for at se fuglene ved Klydesøen fra andet end dæmningsvejen.
Især er jeg meget bedrøvet (forkert ord - jeg er nemlig skidesur, men det kan man jo ikke skrive!) over udsigten til, at den sydlige del af Sydmøllevej planeres afspærret for offentligheden. Kan du bekræfte at Naturstyrelsen agter at standse offentlig adgang til denne del af Sydmøllevej?
Kan du desuden løfte sløret for hvilken gren af DOF, der har været inde over beslutningsprocessen?

Mvh Sebastian
Tip moderator
Troels Leuenhagen Petersen
postet: 4. april 2013 kl. 17:18  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sven

Den samlede forstyrrelse ønskes altså (til dels) mindsket ved ligefrem at fjerne bevoksningen langs Nihøjevej...? Det forstår jeg ikke. Hvorfor ikke bare spærre vejen derud (selvom jeg som sagt synes det er en hamrende dårlig idé)?

Bevoksningen i sig selv forstyrrer vel lige så (forsvindende) lidt som færdsel langs ydersiden af diget og i de nye tårne.

Troels
Tip moderator
Nis Lundmark Jensen
postet: 4. april 2013 kl. 20:55  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej

Efter hvad jeg har hørt, så har den planlagte rydning af bevoksningen langs stien ud til det nu fjernede Nordtårn sammenhæng til ønsket om at reducere kragebestanden i området - af hensyn til at give eng/vadefuglende bedst mulige ynglebetingelser. Det argument giver jo en vis mening. Omend det gør ondt på en lokal kratlusker som undertegnede, der gennem tiden har nydt Ringdroslerne, Vendehalsene, de Rødtoppede Fuglekonger, Hærfuglen og meget andet godt langs den sti....

MEN, hvis det er sandt at sydlige del af Sydmøllevej planlægges afspærret, så MÅ det STOPPES. Det vil være en ren katastrofe !

Bekymret hilsen
9s
Tip moderator
Lars Michael Løvstrøm Nielsen
postet: 4. april 2013 kl. 21:30  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Som flere andre mener jeg at det er 'hul i hovedet', at forbyde adgang til den sydlige del af Sydmøllevej. Som jeg ser det, er man godt gemt af rørbevoksning og forstyrrer fuglene ret lidt når man går der. Vil man yderligere minimere forstyrrelsen af fuglene er det måske en ide, at sætte yderligere skjul op langs vejen, så forstyrrer man heller ikke når man kigger gennem rørene. Fældningen af krat og træer langs vejen ud til det gamle nordtårn giver god mening i forhold til at minimere prædation på vadefuglene fra aviære prædatorer. Prædation har stor indvirkning på vadefugles ynglesucces og studier har vist at vadefugles ynglesucces kan påvirkes positivt ved at fjerne udkigsposter for 'rovfugle'.
Tip moderator
Jørgen Munck
postet: 4. april 2013 kl. 23:41  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Man kunne også udskifte det latterligt lave fugleskjul uden udsyn med et rigtigt fugletårn, så behøver man ikke at gå længere.
Tip moderator
Troels Leuenhagen Petersen
postet: 5. april 2013 kl. 8:09  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Tak til Nis og Lars Michael for opklaring mht mit spørgsmål om Nihøjevej.
Men jeg køber ikke argumentet, at en (for mig at se yderst tvivlsom) forøget forstyrrelse på digets yderside pludselig skal give ophav til at rydde hele Nihøjevej. Hvis det skulle have en positiv effekt, kunne man vel have gjort det for længe siden? (helst inden vi kratluskere forelskede os i krattene).

Nuvel, det største problem ville være ændring af adgangsforhold på Sydmøllevejs sydlige del - det område bruges trods alt af mange flere meget oftere...
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 5. april 2013 kl. 9:18  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Jeg har sendt flg. mail til Knud Flensted og Michael Grell fra DOF:Hej Michael/Knud


Jeg har ladet mig fortælle, at der arbejdes på en reservatudvidelse af Klydesøen på Vestamager, som bla. betyder at det gamle fugletårn nedrives, nihøjevej afspærres og at der ikke længere vil være offentlig adgang til den sydlige del af Sydmøllevej. Kan du bekræfte det? Og kan du fortælle, hvilken del af DOF, som har været involveret i rådgivning omkring det her?


Mvh Sebastian Klein


PS: Dit svar skal bruges til denne tråd, som du utvivlsomt har set: http://www.netfugl.dk/forum.php?id=thread&forum_id=19&t...
Tip moderator
Sven Norup
postet: 5. april 2013 kl. 9:26  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej igen.
Naturstyrelsen Hovedstaden har et formaliseret samarbejde med DOF i DOF-forum, hvor vi mødes mindst een gang om året. Det er DOF-Københavns afdelingen der er kontakten. Desuden er DOF repræsenteret i begge vores brugerråd. Referaterne fra disse møder kan læses for vores hjemmeside.

Nu er man nødt til at se hele reservatet (Natura-2000 området) som en samlet enhed, når man ser på forstyrelsen, altså også den del der er på søterritoriet. Og påstå at den væsentlige øgede trafik på den gamle digekrone ikke øger forstyrelsen, vil jeg ikke turde...

Bevoksningen langs Nihøjevej bliver netop fjernet for at begrænse ynglemuligheder og udsigtsposter for krager og skader. Desuden er det en ledelinje for ræve. Og ja, det går ud over græshoppesangere og andre med samme habitatkrav, men det valg er truffet for længe siden. Målet for plejen er, at tilgodese vade- og vandfugle. Færdsel på den del af Nihøjevej der ligger i den adgangsfriezone vil bliver ikke tilladt (der kommer el-hegn over vejen og en kæmpe tyr i indhegningen).

Adgangs reglerne er lige blevet reguleret i sommeren 2012, og hvor der ikke blev ændret på reglerne for færdsel på Sydmøllvej. Om det bliver det i fremtiden kan jeg ikke udelukke, med der er p.t. ikke planer i den retning.

Og det latterlige lave fugleskjul ved Sydmøllevej, bliver ikke til et tårn:-)

vh Sven

P.S. Jeg vil hellere være mægler i Israel-Palæstina konflikten, end skulle få forskellige fraktioner i DOF til at mene det samme:-)

Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 5. april 2013 kl. 9:50  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sven

Det var da dejligt at høre. Så var jeg jo aldeles fejlinformeret og har lavet stor ståhej for (næsten) ingenting.
Jeg giver dig helt ret i at de to nye skjul generelt set er et godt bytte for Nihøjevej og det gamle fugletårn (omend jeg altså ikke er helt enig i nødvendigheden at det ene udelukker det andet - men lad nu det ligge!).
Det gode er jo, at Klydesøens absolutte hotspot (sydlige del af Sydmøllevej) ikke afspærres. Det var jo det, der var det mest skræmmende scenarie.
Jeg lod mig med andre ord ophidse næsten helt uden grund, hvilket jeg beklager.
Jeg vil nu hidse mig helt ned igen og fryde mig over at være medlem af en forening, som tyilsyneladende og heldigvis er ganske idiotfri (med mig selv som mulig undtagelse!).

De bedste hilsener

Sebastian Klein
Tip moderator
Knud N. Flensted
postet: 5. april 2013 kl. 12:03  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Jeg vil gerne opfordre til, at der anvendes en venlig retorik.
'Hvem er idioten?' er efter min mening ikke nogen god måde at indlede en dialog på.
Men godt, at der trods alt kom mere klarhed omkring fugletårnet. :-)

NB: De nye adgangsregler for reservatet kan i øvrigt findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142487
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 5. april 2013 kl. 13:03  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Du har helt ret, Knud.
Nu viste det sig jo heldigvis også, at der ikke var nogen idiot (andre end mig, som jo altså troede, at de nye tiltag indkluderede adgangsforbud på Sydmøllevej).
Havde der vitterligt været en (anden) idiot på spil, så havde den dialog du opfordrer til dog ikke nyttet noget, for skaden var jo sket - og så kan man sgu ligeså godt kalde en spade for en spade.

Men til selve sagen!
Som Sven Norup oplyser har DOFs lokalafdeling i København været vidende om Naturstyrelsens planer.
Jeg ved ikke om DOF København blot er blevet orienteret eller om de også er blevet bedt om at give deres besyv med om Naturstyrelsens planer.
Uanset hvad mener jeg dog, at DOF København har handlet forkert ved stiltiende både at acceptere nedrivningen af det gamle fugletårn samt adgangsforbudet på Nihøjevej. Begge dele er, for mig at se, i direkte modstrid med deres medlemmers interesser.
Jeg vil derfor kontakte Københavns bestyrelse og gøre dem opmærksom på denne tråd samt udbede mig en redegørelse fra dem.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Per Smith
postet: 5. april 2013 kl. 14:19  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Tak Sven - godt at se du holder hovedet koldt og ikke lader dig hidse op.
Tonen kan være hård på Netfugl - desværre.
Det er mennesker med passion og temperament som du har opdaget.

Dejligt at se i passer godt på området - et af de få natur områder i den evigt voksende ørken af menneskeskabte områder.

Sebastian - du sendte førhen kys med i dine indlæg - dem er der vist brug for igen :)

God weekend
Per
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 5. april 2013 kl. 14:39  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Per

Der er altid kun kys herfra, men når der bliver lavet tåbeligheder, så synes jeg også de skal påtales.
Det er, for mig at se, en skidt beslutning at fjerne det omtalte fugletårn og argumentationen herfor er meget dårlig. Der har aldrig rastet særlig mange fugle ved fugletårnet og forstyrrelsen har derfor aldrig været stor her. Fugletårnet gav (endskønt det jo var lidt tosset placeret med søfladen sydfor i modlyset) gode oversigtsmuligheder på de nordlige enge og endskønt jeg godt kan forstå, at man ønsker Nihøjevejens træer og krat omlagt til fugtig eng var der ingen grund til at begrænse adgangen for de i forvejen naturhungrende københavnske ornitologer.
Jeg har nu sendt flg. til DOF Københavns bestyrelse (og jeg vil gerne opfordre andre til at gøre deres holdninger offentlige i denne sag, som om ikke andet har principiel betydning):Kære bestyrelsesmedlemmer i DOF København

Det er med ærgrelse og forundring, at jeg har noteret mig, at det gamle fugletårn ved Klydesøen på Vestamager er blevet revet ned og at der er kommet adgangsforbud ved Nihøjevej.
Jeg har derfor oprettet en tråd på Netfugl (http://www.netfugl.dk/forum.php?id=forum_confirmed_post... for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne ulykkelige sag. ´
Det siger sig selv, at de naturhungrende storkøbenhavnske ornitologer ikke er begejstrede for at miste både fugletårn og adgangsmuligheder på lokalafdelingens i særklasse bedste lokalitet. Det er dog ikke desto mindre det, der er sket.
Jeg har gennem de forskellige indlæg på tråden og via korrespondance med DOFs hovedafdeling erfaret, at DOF København har været orienteret om planerne lang tid inden de blev gennemført. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorledes DOF Københavns bestyrelse reagerede, da de fik disse planer forelagt?
Jeg vil i den forbindelse ikke lægge skjul på min overraskelse og forundring over at DOF København ikke fra første færd modsatte sig disse planer.
Jeg vil ligeledes bemærke, at jeg ønsker at kunne offentliggøre jeres svar på føromtalte tråd, da jeg synes det er vigtigt, at DOF Københavns medlemmer ved præcis, hvor deres bestyrelse står i denne vigtige sag.

Mvh Sebastian Klein (Medlem af DOF i Københavns afdelingen)
Tip moderator
Stefan Stürup
postet: 5. april 2013 kl. 18:25  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sebastian,
Når nu du skyder på de frivillige i DOF Københavns bestyrelse og andre frivillige i DOF København, der arbejder med naturpolitik i Københavns området, og ønsker at stille dem til regnskab. Så synes jeg stadig, som Knud også bemærkede, at din tone er meget negativ.
Som et minimum burde du anerkende, at der rent faktisk er medlemmer af DOF der helt frivilligt og uden at få meget tak, rent faktisk bruger tid og kræfter på at arbejde for bedre vilkår for fugle og fuglekiggere. Og ja, det er ikke altid det går vores vej 100%, men uden disse folk havde du nok heller ikke haft tre nye skjul langs diget og et nyt tårn ved Søvang, men tilgængelige kitesurfere over det hele.
Så vis lidt respekt for det frivillige arbejde i DOF, og synes du at det er helt forfærdeligt kan du jo bare melde dig på banen, jeg er sikker på, at der er brug flere kræfter i DOF Københavns naturpolitiske udvalg.
Venlig hilsen og god fredag
Stefan
Der selv har brugt mange timer i DOF København og derfor bliver lidt stødt af dine kommentarer Sebastian, om det er berettiget eller ej, må andre bedømme.
Tip moderator
Jakob Engelhard
postet: 5. april 2013 kl. 19:38  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Jeg kan nu ikke forstå, at der er fri adgang til den sydlige del af Sydmøllevej, specielt ikke i yngletiden. Det er min oplevelse, at mange vadefugle bliver skræmt op på østsiden når jeg bevæger mig ned langs med rørskovsbæltet. Trafikken må da også påvirke de ænder og lappedykkere, der har reder i rørskovsbæltet?
Man kunne jo nøjes med adgang ned til Sydmøllevejs skodtårn. Hvis man så lige lavede en lille trappe, forstærkede taget og byggede et rækværk, så ville det være fint at stå på taget.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 5. april 2013 kl. 20:04  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Stefan

Jeg har lige læst mine bemærkninger om Københavnsafdelingens bestyrelse samt min henvendelse til dem igennem igen og jeg må tilstå, at jeg ikke finder dem respektløse på nogen måde. Jeg vil dog for en sikkerheds skyld understrege, at jeg på ingen måde ønsker at udstille DOFs gode frivillige arbejdskraft - tværtom!
Jeg laver selv frivilligt arbejde i DOF og har gjort det i 20 år. Jeg er helt enig i at frivilligt arbejde bør belønnes (men sjældent bliver det!) og jeg vil i den forbindelse meget gerne rose allle frivillige i DOF for at gøre en fremragende indsats.
Hvis det frivillige arbejde imidlertid udføres så ringe, at det faktisk var bedre, at det aldrig var blevet udførst, så må der gøres noget!
Og i dette tilfælde er der altså gået noget helt galt og vi bliver simpelthen nødt til at vide om (dele af) DOF har været med til at nedrive fugletårnet. Ikke mindst når argumentationen for nedrivningen og afspærringen af Nihøjevej er så tynd som den er (du kommer jo selv i området - undrer du dig ikke selv?).
Hvis vi ikke finder ud af, hvad der er sket kan det jo ske igen - og det vil være en skam.

Jeg har i øvrigt netop (med glæde) modtaget følgende foreløbige svar fra Hans Harrestrup Andersen, som er formand for Københavnsafdelingens bestyrelse:

Kære Sebastian
Jeg deler dine frustrationer. Jeg er ikke bekendt med, at sagen har været oppe i min tid i bestyrelsen, men vi ser tilbage i historien, og du får et svar.
Er det utilfredsstillende kan du skrive og fremføre et rap, der udstiller bestyrelsens uformåenhed.
God weekend.

Venligst
Hans

Tip moderator
Stefan Stürup
postet: 5. april 2013 kl. 20:21  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Hej Sebastian,
Tak for rosen til de frivillige, måske blev jeg bare lidt gammelmandssur.

Jo, jeg kommer også i området og synes som dig også, at det er ærgerligt, at vi mister nordtårnet, dog mest fordi området langs stien derud er et godt område, selve tårnet har jeg aldrig brudt mig om og kommer ikke til at savne.

I øvrigt er der efter min mening langt bedre udsyn fra de nye tårne/skjul på diget.

Fint, at du har fået svar fra Hans, jeg kan som Hans heller ikke huske at have diskuteret/blive informeret om nedlæggelse af nordtårnet. Så fint at Hans kigger videre.

God aften,

Stefan
Tip moderator
Andreas Bruun Kristensen
postet: 7. april 2013 kl. 9:10  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Jeg synes, det er super, at der er åbnet for adgangen langs diget og lavet skjul. Det har betydet, at det er lettere at tjekke den NV-del af Klydesøen.
Til gengæld synes jeg, det vil være ærgerligt, hvis man lukker for den sydlige del af Sydmøllevej, hvor vadefuglene ofte ses fint.
Rigtig mange københavnske naturinteresserede får en god oplevelse her, og jeg tror, det fremmer forståelsen for naturbevarelse, at folk rent faktisk kan komme tæt på naturen!!! At det så - måske - kan betyde en enkelt vibe-unge mindre, er vel prisen.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 7. april 2013 kl. 20:15  emne: Re: Hvem er idioten!? 
Jeg har nu modtaget nedenstående fra DOF Københavns bestyrelse. Og det har ført til både lettelse, begejstring og ikke mindst skam!
Jeg er meget lettet over, at DOF faktisk ikke har været involveret i/vidende om sagen og jeg er meget begejstret (og imponeret) over den handlekraft DOF Københavns bestyrelse udviser i denne sag.
Sidst men ikke mindst må jeg tilstå, at jeg også skammer mig over nogensinde at have troet, at DOF var indblandet i miseren og jeg takker alle, som hjalp med at bringe klarhed over sagen.


"Kære Sebastian
Kopi til DOF Københavns bestyrelse

Du har sendt nedenstående i en mail til mig direkte og indirekte i en mail
til DOF Københavns bestyrelse.

Jeg har været med i bestyrelsen i ca. 1 år og har nu kigget ca. 2 år
tilbage i referater m.m. for at finde noget om sagen, hvorefter min
konklusion er følgende:

Bestyrelsen som sådan har ikke været informeret om henholdsvis fjernelse af
fugletårnet ved Nihøjevej og forbud mod færdsel på en del af Nihøjevej.

DOF København har haft en repræsentant, der ikke var med i bestyrelsen, i
Statsskovenes Brugerråd Syd, men vedkommende deltog ikke i mødet den 21.
september 2011 , hvor der blev informeret om ovenstående, så ad den kanal er
bestyrelsen ikke blevet informeret.

I marts 2013 har den nuværende bestyrelse besat pladsen i brugerrådet med et
medlem af bestyrelsen, hvorefter vi forventer at kunne lave en tættere
opfølgning på de tiltag, der planlægges og sker på bl.a. Vestamager.

I det store hele synes vi, at de tiltag, der er lavet på Vestamager på det
seneste, er ganske fornuftige, men vi vil selvfølgelig drøfte sagen med
udgangspunkt i din henvendelse på et af de førstkommente bestyrelsesmøder.

Jeg har ikke selv rettigheder til at skrive på Netfugl, men du er velkommen
til at lægge ovenstående ind i din tråd på Netfugl.

Bedste hilsener

Erik Agertoft
Medlem af DOF Københavns bestyrelse"
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.131 sek.
til toppen